Atbrīvošanas režīma funkcija nosaka, kas notiks, ja tiks nospiesta aizvara atbrīvošanas poga. Lai izvēlētos atbrīvošanas režīmu, turiet nospiestu c (E) pogu un groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu. Kad ir iezīmēta vajadzīgā opcija, nospiediet J; atlasītā opcija tiek norādīta ar ikonām uzņemšanas displejā un vadības panelī.

Ekrāns

Vadības panelis

Fotografēšanas režīmā ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

Opcija Apraksts
U Single frame (Viens kadrs) Ikreiz, kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, kamera uzņem vienu fotogrāfiju.
V Continuous L (Pastāvīgs (mazs)) Kamēr vien ir nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, kamera ieraksta 1 – 5 kadrus sekundē. Kad atbrīvošanas režīma izvēlnē ir iezīmēts vienums Continuous L (Pastāvīgs (mazs)), kadru uzņemšanas ātrumu var izvēlēties, grozot grozāmo apakškomandu pārslēgu.
W Continuous H (Pastāvīgs (liels)) Kamēr vien ir nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, kamera ieraksta līdz 5,5 kadriem sekundē.
X Continuous H (extended) (Pastāvīgs
(liels) (paplašināts))
Kamēr aizvara atbrīvošanas poga tiek turēta nospiestā stāvoklī, kamera ieraksta līdz aptuveni 9 kadriem sekundē (Z 7) vai 12 kadriem sekundē (Z 6). Nevar izmantot papildu zibspuldzes. Mirgoņas samazināšanas funkcijai nav nekādas ietekmes.
E Self-timer (Automātiskais taimeris) Uzņemiet attēlus, izmantojot automātisko taimeri (0 Automātiskais taimeris).

Uzņemšanas displejs

Maza ātruma nepārtrauktas uzņemšanas un liela ātruma nepārtrauktas uzņemšanas režīmos displejs tiek atjaunināts reāllaikā arī uzņemšanas laikā.

Kadru uzņemšanas ātrums

Kadru uzņemšanas ātrums mainās atkarībā no kameras iestatījumiem. Nākamajā tabulā sniegtas aptuvenās maksimālās vērtības pie dažādiem iestatījumiem.

Atbrīvošanas režīms Attēla kvalitāte Bitu dziļums Fotogrāfiju uzņemšana bez skaņas
Izslēgts Ieslēgts
Continuous L (Pastāvīgs (mazs)) JPEG/TIFF 5 kadri/s

Z 7: 4 kadri/s

Z 6: 4,5 kadri/s

NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
12
14

Z 7: 3,5 kadri/s

Z 6: 4 kadri/s

Continuous H (Pastāvīgs (liels)) JPEG/TIFF 5,5 kadri/s

Z 7: 4 kadri/s

Z 6: 4,5 kadri/s

NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
12
14

Z 7: 5 kadri/s

Z 6: 5,5 kadri/s

Z 7: 3,5 kadri/s

Z 6: 4 kadri/s

Continuous H (extended) (Pastāvīgs (liels) (paplašināts)) JPEG/TIFF

Z 7: 9 kadri/s

Z 6: 12 kadri/s

Z 7: 8 kadri/s

Z 6: 12 kadri/s

NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
12
14

Z 7: 8 kadri/s

Z 6: 9 kadri/s

Z 7: 6,5 kadri/s

Z 6: 8 kadri/s

Continuous H (extended) (Nepārtraukts, liels (paplašināts))

Atkarībā no kameras iestatījumiem ekspozīcija var neprognozējami mainīties katrā sērijveida uzņemšanas ciklā. To var nepieļaut, fiksējot ekspozīciju (0 Fokusa un ekspozīcijas fiksēšana).

Atmiņas buferis

Kamera ir aprīkota ar atmiņas buferi īslaicīgai uzglabāšanai, kas ļauj turpināt uzņemšanu, kamēr fotogrāfijas tiek saglabātas atmiņas kartē. Nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, atlikušo kadru skaita displejos tiek parādīts aptuvenais attēlu skaits, ko var saglabāt buferī pie pašreizējiem iestatījumiem.

Ekrāns

Vadības panelis

Kamēr fotogrāfijas tiek ierakstītas atmiņas kartē, degs atmiņas kartes piekļuves lampiņa. Atkarībā no uzņemšanas apstākļiem un atmiņas kartes veiktspējas ierakstīšana var ilgt no dažām sekundēm līdz dažām minūtēm. Neizņemiet atmiņas karti un neizņemiet vai neatvienojiet barošanas avotu, kamēr nav nodzisusi piekļuves lampiņa. Ja kamera tiek izslēgta, kamēr dati atrodas buferī, barošana netiks izslēgta, kamēr netiks ierakstīti visi buferī esošie attēli. Ja akumulators izlādēsies laikā, kad buferī ir attēli, aizvara atbrīvošana tiks atspējota un visi attēli tiks pārsūtīti uz atmiņas karti.

Video režīmā varat izvēlēties darbību, kas tiek veikta, kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga (0 Video uzņemšana (b režīms)).

Opcija Apraksts
U Single frame (Viens kadrs) Kamera uzņem vienu fotogrāfiju ikreiz, kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga. Neatkarīgi no atlasītās opcijas kopā ar katru video var uzņemt ne vairāk par 50 fotogrāfijām.
c Continuous (Nepārtraukts) Kamēr ir nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, kamera līdz 3 (Z 7) vai 2 (Z 6) sekundēm uzņem fotogrāfijas. Kadru uzņemšanas ātrums ir atkarīgs no opcijas, kas atlasīta video uzņemšanas izvēlnes vienumam Frame size/frame rate (Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums). Kamēr norisinās video ierakstīšana, vienā reizē var uzņemt tikai vienu fotogrāfiju.

Automātiskais taimeris

Automātiskā taimera režīmā, nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu, tiek palaists taimeris, un, beidzoties taimera laikam, tiek uzņemta fotogrāfija.

 1. Atlasiet automātiskā taimera režīmu.

  Turot nospiestu c (E) pogu, groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, lai iezīmētu E (automātiskais taimeris).

 2. Izvēlieties aizvara atbrīvošanas aizturēšanu.

  Pagrieziet grozāmo apakškomandu pārslēgu, lai atlasītu aizvara atbrīvošanas aizturēšanu, un nospiediet J.

 3. Kadrējiet fotogrāfiju un fokusējiet kameru.

  Ja fokusa režīmam ir atlasīta opcija AF-S un kamera nespēj fokusēties, taimeris netiks palaists.

 4. Palaidiet taimeri.

  Lai palaistu taimeri, nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu. Displejā parādīsies E ikona un sāks mirgot automātiskā taimera spuldze; tā pārtrauks mirgot divas sekundes pirms fotogrāfijas uzņemšanas.

Daudzu uzņēmumu uzņemšana

Izmantojiet pielāgoto iestatījumu c2 (Self-timer (Automātiskais taimeris)), lai izvēlētos uzņēmumu skaitu, kas tiks uzņemts, un intervālu starp uzņemtajiem uzņēmumiem, beidzoties automātiskā taimera laika atskaitei.