Izmantojiet X un W (Q) pogas, lai pārslēgtos starp pilnkadra un sīktēlu atskaņošanu.

Pilnkadra atskaņošana

X 

 W (Q)

Sīktēlu atskaņošana

X 

 W (Q)

X 

 W (Q)

Pilnkadra atskaņošana

Nospiediet K pogu, lai displejā apskatītu pēdējo attēlu pilnkadra skatā. Papildu attēlus var parādīt, nospiežot 4 vai 2; lai apskatītu papildu informāciju par pašreizējo fotogrāfiju, nospiediet 1 vai 3 vai nospiediet DISP pogu (0 Fotogrāfijas informācija).

Sīktēlu atskaņošana

Lai skatītu daudzus attēlus, nospiediet W (Q) pogu, kad attēls ir parādīts pilnkadra skatā. Ikreiz, kad tiek nospiesta W (Q) poga, parādīto attēlu skaits palielinās no 4 uz 9, pēc tam uz 72, un samazinās ikreiz, kad tiek nospiesta X poga. Attēlu iezīmēšanai izmantojiet kursortaustiņu.

Skārienvadība

Skārienvadību var izmantot, kad attēli tiek rādīti ekrānā (0 Atskaņošana).

Rotate tall (Vertikālo attēlu pagriešana)

Lai vertikāli (portreta orientācijā) uzņemtās fotogrāfijas parādītu vertikāli, atskaņošanas izvēlnes vienumam Rotate tall (Vertikālo attēlu pagriešana) atlasiet opciju On (Ieslēgts).

Attēlu apskate

Ja atskaņošanas izvēlnē vienumam Image review (Attēlu apskate) ir iestatīta opcija On (Ieslēgts), fotogrāfijas automātiski tiek parādītas pēc to uzņemšanas (tā kā kamera jau ir orientēta pareizi, attēli apskates laikā netiek automātiski pagriezti). Ja ir atlasīts iestatījums On (monitor only) (Ieslēgts (tikai ekrāns)), fotogrāfijas netiks rādītas skatu meklētājā. Nepārtrauktās atbrīvošanas režīmos attēli tiek parādīti pēc uzņemšanas pabeigšanas, un tiek parādīta pašreizējās sērijas pirmā fotogrāfija.