Izmantojiet apakškomandu kursortaustiņu kā kursorsviru, lai atlasītu fokusa punktu, vai arī nospiediet vidējo pogu, lai fiksētu fokusu un/vai ekspozīciju.

Fokusa punkta atlasīšana

Fokusa punkta atlasīšanai uzņemšanas displejā izmantojiet apakškomandu kursortaustiņu. Fokusa punkta atlasīšana nav pieejama, ja AF apgabala režīmam ir atlasīts automātiskais apgabala AF (0 AF apgabala režīms).

Fokusa punkts

Automātiskās ekspozīcijas (AE) fiksators

Nospiežot apakškomandu kursortaustiņa vidējo pogu, ekspozīcija tiek fiksēta uz pašreizējo iestatījumu. AE fiksēšanu var izmantot, lai mainītu kadra kompozīciju pēc tam, kad objektam, kas nobeiguma kompozīcijā neatradīsies atlasītajā fokusa apgabalā, ir veikti nepieciešamie mērījumi; šī metode ir īpaši efektīva ar punkta vai centra svērto mērīšanu.

Fokusa fiksators

Ja fokusa režīmam ir atlasīts iestatījums AF-C, nospiediet apakškomandu kursortaustiņu, lai fiksētu fokusu uz pašreizējo objektu. Ja tiek izmantota fokusa fiksēšana, izvēlieties AF apgabala režīmu, kas nav automātiskais apgabala AF režīms.

Fokusa un ekspozīcijas fiksēšana

Lai lietotu fokusa un ekspozīcijas fiksatoru, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

 1. Iestatiet fokusu un ekspozīciju.

  Lai iestatītu fokusu un ekspozīciju, pozicionējiet objektu izvēlētajā fokusa punktā un nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu.

 2. Fiksējiet fokusu un ekspozīciju.

  Turot aizvara atbrīvošanas pogu nospiestu līdz pusei, nospiediet apakškomandu kursortaustiņa vidējo pogu, lai fiksētu gan fokusu, gan ekspozīciju (tiks parādīta AE-L ikona).

  Aizvara atbrīvošanas poga

  Apakškomandu kursortaustiņš

 3. Mainiet kompozīciju un uzņemiet fotogrāfiju.

  Fokuss starplaikā starp uzņēmumiem paliks fiksēts, ja turēsiet aizvara atbrīvošanas pogu nospiestu līdz pusei (AF-S) vai turēsiet nospiestu apakškomandu kursortaustiņa vidējo pogu, kas ļauj uzņemt vairākas secīgas fotogrāfijas ar to pašu fokusa iestatījumu.

Nemainiet attālumu no kameras līdz objektam, kamēr fokuss ir fiksēts. Ja objekts pārvietojas, fokusējiet to atkal jaunā attālumā.

AF-S

Ja fokusa režīmam ir atlasīta opcija AF-S, nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, tiks fiksēts fokuss (fokuss tiks fiksēts arī tad, ja ir nospiesta apakškomandu kursortaustiņa vidējā poga).

Aizvara atbrīvošanas pogas izmantošana ekspozīcijas fiksēšanai

Ja pielāgotajam iestatījumam c1 (Shutter-release button AE-L (Aizvara atbrīvošanas poga AE-L)) ir atlasīta opcija On (half press) (Ieslēgts (nospiest līdz pusei)), ekspozīcija tiks fiksēta, kamēr aizvara atbrīvošanas poga būs nospiesta līdz pusei.