Lai skatītu pielāgotos iestatījumus, kameras izvēlnē atlasiet A cilni.

Pielāgotos iestatījumus izmanto, lai kameras iestatījumus pielāgotu individuālām vēlmēm.

Galvenā izvēlne

Pielāgoto iestatījumu grupas

Ir pieejami šādi pielāgotie iestatījumi:

Pielāgotais iestatījums 1
  Reset custom settings (Atiestatīt pielāgotos iestatījumus)
a Autofocus (Autofokuss)
a1 AF-C priority selection (AF-C prioritātes atlase)
a2 AF-S priority selection (AF-S prioritātes atlase)
a3 Focus tracking with lock-on (Fokusa paredzēšana ar fiksēšanu)
a4 Auto-area AF face/eye detection (Automātiskā apgabala AF sejas/acu noteikšana)
a5 Focus points used (Izmantotie fokusa punkti)
a6 Store points by orientation (Saglabāt punktus atbilstoši orientācijai)
a7 AF activation (AF aktivizēšana)
a8 Limit AF-area mode selection (Ierobežot AF apgabala režīma atlasīšanu)
a9 Focus point wrap-around (Fokusa punkta ietvērums)
a10 Focus point options (Fokusa punkta opcijas)
a11 Low-light AF (Vāja apgaismojuma AF)
a12 Built-in AF-assist illuminator (Iebūvēts AF palīggaismotājs)
a13 Manual focus ring in AF mode (Manuālā fokusa gredzens AF režīmā) 2
b Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)
b1 EV steps for exposure cntrl (Ekspozīcijas vadības EV soļi)
b2 Easy exposure compensation (Vienkāršota ekspozīcijas kompensācija)
b3 Center-weighted area (Centra vidējais apgabals)
b4 Fine-tune optimal exposure (Optimālas ekspozīcijas precīza ieregulēšana)
c Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)
c1 Shutter-release button AE-L (Aizvara atbrīvošanas poga AE-L)
c2 Self-timer (Automātiskais taimeris)
c3 Power off delay (Barošanas izslēgšanās aizturēšana)
d Shooting/display (Uzņemšana/displejs)
d1 CL mode shooting speed (Nepārtraukta lēna ātruma režīma uzņemšanas ātrums)
d2 Max. continuous release (Maks. nepārtraukta atbrīvošana)
d3 Sync. release mode options (Sinhronizēta atbrīvošanas režīma opcijas)
d4 Exposure delay mode (Ekspozīcijas aizturēšanas režīms)
d5 Shutter type (Aizvara tips)
d6 Limit selectable image area (Ierobežot atlasāmā attēla apgabalu)
d7 File number sequence (Failu numuru secība)
d8 Apply settings to live view (Piemērot iestatījumus tiešā skata režīmam)
d9 Framing grid display (Kadrēšanas režģa rādīšana)
d10 Peaking highlights (Kontūru izgaismojumi)
d11 View all in continuous mode (Skatīt visus nepārtrauktajā režīmā)
e Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze)
e1 Flash sync speed (Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums)
e2 Flash shutter speed (Zibspuldzes aizvara ātrums)
e3 Exposure comp. for flash (Ekspozīcijas kompensācija zibspuldzei)
e4 Auto c ISO sensitivity control (Automātiska c ISO jutības vadība)
e5 Modeling flash (Modelēšanas zibspuldze)
e6 Auto bracketing (mode M) (Automātiskā vairākkadru uzņemšana (M režīms))
e7 Bracketing order (Vairākkadru uzņemšanas secība)
f Controls (Vadība)
f1 Customize i menu (Pielāgot i izvēlni)
f2 Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)
f3 OK button (OK poga)
f4 Shutter spd & aperture lock (Aizvara ātruma un apertūras
atvēruma fiksēšana)
f5 Customize command dials (Pielāgot grozāmos komandu pārslēgus)
f6 Release button to use dial (Atbrīvot pogu, lai lietotu grozāmo pārslēgu)
f7 Reverse indicators (Apvērst indikatorus)
g Movie (Video)
g1 Customize i menu (Pielāgot i izvēlni)
g2 Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)
g3 OK button (OK poga)
g4 AF speed (AF ātrums)
g5 AF tracking sensitivity (AF paredzēšanas jutība)
g6 Highlight display (Izgaismojumu displejs)

Vienumi, kuriem ir mainītas noklusējuma vērtības, ir norādīti ar zvaigznīti („U”).

Pieejams tikai ar saderīgiem objektīviem.

Skatīt arī

Izvēļņu noklusējuma iestatījumus skatīt sadaļā „Pielāgoto iestatījumu izvēlnes noklusējuma iestatījumi” (0 Pielāgoto iestatījumu izvēlnes noklusējuma iestatījumi).