Šī sadaļa ir iekļauta kā objektīva rokasgrāmata un ir paredzēta pircējiem, kas ir iegādājušies NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S objektīva komplektu. Ņemiet vērā, ka atsevišķās valstīs vai reģionos objektīvu komplekti var nebūt pieejami.

Objektīva lietošana

Objektīva daļas: nosaukumi un funkcijas

1 Objektīva pārsegs Objektīva pārsegs bloķē sānu gaismu, kas pretējā gadījumā var izraisīt uzplaiksnījumus vai dubultošanos. Tas vienlaikus arī aizsargā objektīvu.
2 Objektīva pārsega fiksatora atzīme Izmantojiet, lai piestiprinātu objektīva pārsegu.
3 Objektīva pārsega savietošanas atzīme
4 Objektīva pārsega uzstādīšanas atzīme Izmantojiet, lai piestiprinātu objektīva pārsegu.
5 Tālummaiņas gredzens Groziet, lai tuvinātu vai tālinātu. Pirms lietošanas noteikti izbīdiet objektīvu.
6 Fokusa garuma skala Nosakiet aptuveno fokusa garumu, tuvinot vai tālinot ar objektīvu.
7 Fokusa garuma atzīme
8 Vadības gredzens
 • Atlasīts autofokusa režīms: autofokusa režīmā varat grozīt šo pielāgojamo gredzenu, lai izpildītu ar kameru atlasīto funkciju.
 • Atlasīts manuālais fokuss: groziet, lai iestatītu fokusu.
9 Objektīva uzstādīšanas atzīme Izmantojiet, lai objektīvu piestiprinātu kamerai.
10 Objektīva uzstādīšanas gumijas starplika
11 Centrālā procesora kontakti Izmanto datu pārsūtīšanai uz kameru un no tās.
12 Fokusa režīmu slēdzis Izvēlieties A autofokusam un M — manuālai fokusēšanai. Ņemiet vērā, ka tad, ja, izmantojot kameras vadības ierīces, ir atlasīts manuālais fokusa režīms, neatkarīgi no izvēlētā iestatījuma, fokuss jāregulē manuāli.
13 Objektīva priekšējais vāciņš
14 Objektīva aizmugures vāciņš

Piestiprināšana un noņemšana

Objektīva pievienošana

 1. Izslēdziet kameru, noņemiet korpusa vāciņu un noņemiet objektīva aizmugures vāciņu.

 2. Pozicionējiet objektīvu uz kameras korpusa, savietojiet uz objektīva esošo uzstādīšanas atzīmi ar uzstādīšanas atzīmi uz kameras korpusa un grieziet objektīvu pretpulksteniski, līdz tas ar klikšķi fiksējas vietā.

Objektīva noņemšana

 1. Izslēdziet kameru.

 2. Turiet nospiestu objektīva atbrīvošanas pogu un grieziet objektīvu pulksteniski.

Pirms lietošanas

Objektīvs ir ievelkams, un pirms lietošanas tas obligāti ir jāizbīda. Pagrieziet tālummaiņas gredzenu, kā parādīts attēlā, līdz objektīvs ar klikšķi fiksējas izbīdītā stāvoklī. Attēlus var uzņemt tikai tad, ja fokusa garuma atzīme uz fokusa garuma skalas norāda stāvokli starp atzīmēm 24 un 70.

Ar šiem fokusa garumiem var uzņemt attēlus

Lai ievilktu objektīvu, grieziet tālummaiņas gredzenu pretējā virzienā; apturiet kustību, kad uz fokusa garuma skalas ir sasniegta (I) atzīme.

Ja kamera tiek ieslēgta, kad objektīvs ir ievilkts, tiek parādīts brīdinājums. Pirms lietošanas izbīdiet objektīvu.

Objektīva pārsega piestiprināšana un noņemšana

Savietojiet objektīva pārsega uzstādīšanas atzīmi (I) ar objektīva pārsega savietošanas atzīmi (I) un grieziet pārsegu (w), līdz I atzīme ir savietota ar objektīva pārsega fiksatora atzīmi (K).

Lai noņemtu pārsegu, veiciet iepriekš aprakstītās darbības pretējā secībā.

Lai piestiprinātu vai noņemtu pārsegu, turiet to tuvu I simbolam aiz pamatnes un nesatveriet pārāk stingri. Pārsegu, kad tas netiek lietots, var apgriezt otrādi un nostiprināt uz objektīva.

Kad objektīvs ir piestiprināts

Fokusa stāvoklis var mainīties, izslēdzot kameru un to atkal ieslēdzot pēc fokusēšanas. Pirms uzņemšanas pārfokusējiet kameru. Ja esat fokusējis kameru uz iepriekš atlasītu vietu, gaidot, kad parādīsies objekts, iesakām neizslēgt kameru, kamēr nav uzņemts attēls.

Lietošanas piesardzības pasākumi

 • Neņemiet un neturiet objektīvu vai kameru tikai aiz objektīva pārsega.
 • Uzturiet tīrus centrālā procesora kontaktus.
 • Ja tiek bojāta objektīva uzstādīšanas gumijas starplika, nekavējoties pārtrauciet lietot objektīvu un nogādājiet to Nikon pilnvarotā tehniskās apkopes centrā remonta veikšanai.
 • Ja objektīvs netiek lietots, uzlieciet priekšējo un aizmugurējo objektīva vāciņus.
 • Lai aizsargātu objektīva iekšpusi, uzglabājiet objektīvu vietā, kur to neapspīd tieši saules stari.
 • Uzturiet objektīvu sausu. Iekšējā mehānisma rūsēšana var radīt neatgriezeniskus bojājumus.
 • Atstājot objektīvu ļoti karstā vietā, var sabojāties vai deformēties no pastiprinātas plastmasas izgatavotās daļas.
 • Straujas temperatūras pārmaiņas var izraisīt kondensāta veidošanos objektīva iekšpusē un uz ārpuses, kas var radīt bojājumus. Iekams pārvietot objektīvu no siltas vides uz aukstās vidi vai otrādi, ievietojiet to futrālī vai plastmasas maisā, lai palēninātu temperatūras pārmaiņas.
 • Iesakām ievietot objektīvu futrālī tā, lai transportēšanas laikā to pasargātu no skrāpējumiem.

Objektīva kopšana

 • Lai notīrītu objektīva stikla virsmas, parasti pietiek notīrīt putekļus.
 • Traipus un pirkstu nospiedumus no objektīva elementiem, kas pārklāti ar fluora pārklājumu, var notīrīt, izmantojot mīkstu un tīru kokvilnas drānu vai objektīva tīrīšanas salveti; tīriet, veicot apļveida kustības un virzoties no vidus uz malām. Lai notīrītu grūti tīrāmus traipus, uzmanīgi noslaukiet ar mīkstu, nelielā daudzumā destilēta ūdens, etilspirtā vai objektīva tīrīšanas līdzeklī viegli samitrinātu drānu. Jebkādas pilienu pēdas, kas palikušas pēc šī procesa uz ūdeni un eļļas atgrūdošām virsmām, vēlāk var notīrīt ar sausu audumu.
 • Tīrot objektīva elementus, kam nav fluora pārklājuma, notīriet traipus un pirkstu nospiedumus, izmantojot mīkstu, tīru kokvilnas drānu vai objektīva tīrīšanas salveti, kas ir viegli samitrināta ar nelielu daudzumu etilspirta vai lēcu tīrīšanas līdzekļa. Uzmanīgi tīriet, veicot apļveida kustības un virzoties no centra uz malām, un pievēršot uzmanību tam, lai uz objektīva nepaliktu traipi un lai nepieskartos tam ar pirkstiem.
 • Objektīva tīrīšanai nekādā gadījumā neizmantojiet organiskos šķīdinātājus, piemēram, krāsu šķīdinātājus vai benzolu.
 • Objektīva priekšējā elementa aizsargāšanai var izmantot neitrālas krāsas (NC) filtrus (pieejami atsevišķi) un tamlīdzīgus piederumus.
 • Ja objektīvs ilgāku laiku netiks lietots, uzglabājiet to vēsā un sausā vietā, lai pasargātu no pelēšanas un rūsēšanas. Neuzglabājiet tiešā saules gaismā, kā arī kopā ar ligroīna vai kampara pretkožu bumbiņām.

Piederumi

Piegādes komplektā iekļautie piederumi

 • 72 mm piestiprināms priekšējais objektīva vāciņš LC-72B
 • Objektīva aizmugures vāciņš LF-N1
 • Pārsegs HB-85 ar bajontesavienojumu
 • Objektīva soma CL-C1

Objektīva somas lietošana

 • Soma ir paredzēta, lai pasargātu objektīvu no skrāpējumiem un nevis no kritieniem vai citiem fiziskiem triecieniem.
 • Soma nav ûdensnecaurlaidīga.
 • Somai izmantotais materiāls var noplukt, izbalēt, sarukt vai mainīt krāsu, ja tas tiek berzēts vai ir slapjš.
 • Notīriet putekļus ar mīkstu suku.
 • Ūdeni un traipus no virsmas var notīrīt ar mīkstu, sausu drānu. Neizmantojiet spirtu, benzolu, šķīdinātāju vai citas gaistošas ķimikālijas.
 • Neuzglabājiet vietās, kas pakļautas tiešu saules staru, augstas temperatūras vai mitruma iedarbībai.
 • Neizmantojiet somu ekrāna vai objektīva elementu tīrīšanai.
 • Uzmanieties, lai transportēšanas laikā objektīvs neizkristu no somas.

Materiāls: poliesteris

Saderīgie piederumi

72 mm uzskrūvējamie filtri

Filtri

Vienlaikus izmantojiet tikai vienu filtru. Iekams uzstādīt filtrus vai pagriezt apļveida polarizējošos filtrus, vispirms noņemiet objektīva pārsegu.

Specifikācijas

Stiprinājums Nikon Z savienojums
Fokusa garums 24 – 70 mm
Maksimālais apertūras atvērums f/4
Objektīva konstrukcija 14 elementi 11 grupās (ieskaitot 1 ED lēcas elementu, 1 asfērisku ED elementu, 3 asfēriskus elementus, elementus ar nanokristālu pārklājumu un priekšējās lēcas elementu ar fluora pārklājumu)
Skata leņķis
 • FX formāts: 84° – 34° 20´
 • DX formāts: 61° – 22° 50´
Fokusa garuma skala Dalījums milimetros (24, 28, 35, 50, 70)
Fokusēšanas sistēma Iekšējā fokusēšanas sistēma
Minimālais fokusa attālums 0,3 m no fokālās plaknes visās tālummaiņas pozīcijās
Diafragmas lameles 7 (apaļš diafragmas atvērums)
Apertūras atvēruma diapazons f/4 – 22
Filtra pierīces izmērs 72 mm (P = 0,75 mm)
Izmēri Apm. 77,5 mm maksimālais diametrs × 88,5 mm (attālums ievilktā stāvoklī no kameras objektīva savienojuma atloka)
Svars Apm. 500 g

Nikon patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt šī izstrādājuma izskatu, specifikācijas un veiktspēju.