Lai skatītu fotoattēlu uzņemšanas izvēlni, kameras izvēlnēs atlasiet C cilni.

Opcija

Skatīt arī

Izvēļņu noklusējuma iestatījumus skatīt sadaļā „Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi” (0 Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi).