b (automātisko) režīmu var arī izmantot vienkāršai „notēmē un uzņem” video uzņemšanai.

 1. Ieslēdziet kameru.

  Tiks izgaismots ekrāns un vadības panelis.

 2. Atlasiet video režīmu.

  Pagrieziet fotogrāfijas/video atlasītāju uz 1. Ņemiet vērā, ka papildu zibspuldzes nevar izmantot, kad kamera ir video režīmā.

 3. Atlasiet b režīmu.

  Nospiediet grozāmā režīmu pārslēga fiksatora atbrīvošanas pogu kameras augšpusē un pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu uz b.

  Grozāmais režīmu pārslēgs

  Grozāmā režīmu pārslēga fiksatora atbrīvošanas poga

 4. Sāciet ierakstīšanu.

  Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet video ierakstīšanas pogu. Kamēr notiek ierakstīšana, kamera rādīs ierakstīšanas indikatoru un atlikušo laiku. Kameru jebkurā ierakstīšanas brīdī var fokusēt uz citu objektu, nospiežot AF-ON pogu vai displejā pieskaroties attiecīgajam objektam. Skaņa tiek ierakstīta, izmantojot iebūvēto mikrofonu; ieraksta laikā neaizsedziet mikrofonu.

  Video ierakstīšanas poga

  Ierakstīšanas indikators

  Atlikušais laiks

 5. Beidziet ierakstīšanu.

  Lai beigtu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet video ierakstīšanas pogu. Iedegsies atmiņas kartes piekļuves lampiņa, un tā turpinās degt, līdz kamera būs beigusi saglabāt video atmiņas kartē. Neizņemiet atmiņas karti, kā arī neizņemiet un neatvienojiet barošanas avotu, kamēr lampiņa nav nodzisusi un nav pabeigta ierakstīšana.

  Atmiņas kartes piekļuves lampiņa

0 ikona

0 ikona norāda, ka video nevar ierakstīt.

Video režīmā fotogrāfijas var uzņemt, nepārtraucot ierakstīšanu, nospiežot līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu. Kad tiek uzņemts fotoattēls, displejā mirgo C ikona.

Fotogrāfiju uzņemšana video režīmā

Ņemiet vērā, ka fotogrāfijas var uzņemt arī tad, ja objekts nav fokusā. Fotogrāfijas tiek ierakstītas augstasm kvalitātes JPEG formātā ar video kadram pašlaik atlasītiem izmēriem. Pastāvīgas atbrīvošanas režīmos, kamēr ierakstīšana ir iepauzēta, kadru uzņemšanas ātrums mainās atkarībā no vienumam Frame size/frame rate (Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums) atlasītās opcijas, tomēr ierakstīšanas laikā ikreiz, kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, var uzņemt tikai vienu fotogrāfiju. Kopā ar katru video var uzņemt līdz 50 fotogrāfijām.

Uzņemšanas laikā

Uzņemot fluorescējošo, dzīvsudraba vai nātrija tvaiku lampu apgaismojumā, kā arī kustībā esošus objektus, displejā, fotogrāfijās un galīgajā video materiālā var būt redzama mirgoņa, joslas vai kropļojumi, it īpaši, ja kamera tiek panoramēta horizontāli vai objekts lielā ātrumā pārvietojas cauri kadram. Var parādīties arī robainas malas, neīstas krāsas, muarē efekts un spilgti punkti. Ja objekts tiek īslaicīgi apgaismots ar stroboskopu vai citu spilgtu momentānas gaismas avotu, atsevišķos kadra apgabalos var parādīties spilgti apgabali vai joslas ar uzplaiksnījuma un cita saraustīta apgaismojuma pazīmēm, savukārt, tuvinot caur objektīvu redzamo skatu, var parādīties trokšņi (brīvi izvietoti, spilgti pikseļi, aizmiglojums vai svītras) un negaidītas krāsas. Ja video ierakstīšanas laikā tiek izmantots elektriski pielāgojams apertūras atvērums, var parādīties mirgoņa.

Izvairieties vērst kameru pret sauli vai citiem spēcīgiem gaismas avotiem. Šīs piesardzības prasības neievērošana var būt kameras iekšējās shēmas bojājumu cēlonis.

Video ierakstīšana

Ierakstīšana tiek automātiski pabeigta, kad ir sasniegts maksimālais garums vai ir pilna atmiņas karte, vai ja tiek noņemts objektīvs, ja atlasīts cits režīms, vai fotogrāfijas/video atlasītājs tiek pagriezts uz C. Ņemiet vērā, ka iebūvētais mikrofons var ierakstīt skaņas, ko kamera vai objektīvs rada, veicot vibrāciju samazināšanas, autofokusēšanas vai apertūras atvēruma mainīšanas laikā.