Izpildiet tālāk aprakstītās darbības, lai kamerai uzstādītu papildu zibspuldzi un uzņemtu fotogrāfijas, izmantojot zibspuldzi.

 1. Uzstādiet zibspuldzi piederumu pieslēgvietā.

  Sīkāku informāciju skatiet ierīces lietošanas rokasgrāmatā.

  Trešo pušu zibspuldzes

  Fotokameru nevar izmantot ar zibspuldzēm, kas uz kameras X kontaktiem pievada spriegumu, kas ir lielāks par 250 V, vai savieno īssavienojumā piederumu pieslēgvietas kontaktus. Šādu zibspuldžu izmantošana var ne tikai traucēt normālu kameras darbību, bet arī sabojāt kameras un/vai zibspuldzes sinhronizācijas ķēdes.

 2. Ieslēdziet kameru un zibspuldzi.

  Zibspuldze sāks uzlādēties; kad uzlāde ir pabeigta, tiks parādīts zibspuldzes gatavības indikators (c).

 3. Noregulējiet zibspuldzes iestatījumus.

  Atlasiet zibspuldzes vadības režīmu (0 Zibspuldzes vadības režīms) un zibspuldzes režīmu (0 Zibspuldzes režīmi).

 4. Noregulējiet aizvara ātrumu un apertūras atvērumu.

 5. Uzņemiet attēlus.

Aizvara ātrums

Ja tiek izmantota papildu zibspuldze, aizvara ātrumu var iestatīt, kā norādīts tālāk:

Režīms Aizvara ātrums
b Automātiski iestata kamera (1/200 s –1/60 s)
P, A Automātiski iestata kamera (1/200 s –1/60 s) *
S Lietotāja atlasīta vērtība (1/200 s – 30 s)
M Lietotāja atlasīta vērtība (1/200 s – 30 s, Bulb (Spuldzīte), Time (Laiks))

Aizvara ātrumu var iestatīt uz 30 s, ja zibspuldzes režīmam ir atlasīta lēna sinhronizācija, lēna sinhronizācija ar aizmugurējā aizkara sinhronizāciju vai lēna sinhronizācija ar sarkano acu efekta samazināšanu.