Atlasītus JPEG attēlus var izdrukāt ar PictBridge printeri, kas ir tieši pievienots kamerai, izmantojot USB vadu. Pievienojot vadu, nedariet to ar spēku un nemēģiniet ievietot savienotājus slīpi.

Kad kamera un printeris ir ieslēgti, vispirms tiks parādīts sākuma ekrāns, bet pēc tam — PictBridge atskaņošanas displejs.

Fotogrāfiju atlasīšana drukāšanai

Attēlus, kas izveidoti, izmantojot attēla kvalitātes iestatījumus NEF (RAW) vai TIFF (RGB), nevar atlasīt drukāšanai. NEF (RAW) attēlu JPEG kopijas var izveidot, izmantojot retušas izvēlnes opciju NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apstrāde).

Drukāšana, izmantojot tiešo USB savienojumu

Pārliecinieties, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts, vai izmantojiet papildu maiņstrāvas adapteri un barošanas savienotāju (pieejams atsevišķi). Uzņemot fotogrāfijas, kas tiks izdrukātas, izmantojot tiešo USB savienojumu, iestatiet vienumam Color space (Krāstelpa) iestatījumu sRGB.

Skatīt arī

Informāciju par to, ko darīt, ja drukāšanas laikā notiek kļūda, skatiet sadaļā „Kļūdu paziņojumi” (0 Kļūdu paziņojumi).

Attēlu izdrukāšana pa vienam

 1. Parādiet vēlamo attēlu.

  Nospiediet 4 vai 2, lai skatītu papildu attēlus. Nospiediet X pogu, lai tuvinātu pašreizējo kadru (nospiediet K, lai izietu no tālummaiņas). Lai vienlaikus skatītu sešus attēlus, nospiediet W (Q) pogu. Izmantojiet kursortaustiņu, lai iezīmētu attēlus, vai nospiediet X pogu, lai iezīmēto attēlu parādītu pilnkadra formātā.

 2. Regulējiet drukāšanas opcijas.

  Nospiediet J, lai parādītu tālāk minētos vienumus, pēc tam nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu vienumu, un nospiediet 2, lai skatītu opcijas (tiek parādītas tikai tās opcijas, kuras atbalsta pašreizējais printeris; lai lietotu noklusējuma opcijas, atlasiet vienumu Printer default (Printera noklusējuma opcijas)). Atlasiet opciju un nospiediet J, lai atgrieztos printera iestatījumu izvēlnē.

  • Page size (Lapas izmērs): izvēlieties lapas izmēru.
  • Cropping (Apcirpšana): šī opcija ir pieejama tikai tad, ja attēli tiek izdrukāti pa vienam. Nospiediet 1 vai 3, lai izvēlētos eksemplāru skaitu (maksimums 99).
  • Border (Mala): izvēlieties, vai fotogrāfijām būs baltas malas.
  • Print date (Drukāt datumu): izvēlieties, vai uz fotogrāfijām uzdrukāt to ierakstīšanas datumu.
  • Cropping (Apcirpšana): šī opcija ir pieejama tikai tad, ja attēli tiek izdrukāti pa vienam. Lai izietu, neveicot apcirpšanu, iezīmējiet opciju No cropping (Bez apcirpšanas) un nospiediet J. Lai apcirptu pašreizējo attēlu, iezīmējiet opciju Crop (Apcirpt) un nospiediet 2. Tiks parādīts cirpuma atlasīšanas dialoglodziņš; nospiediet X, lai palielinātu apcirpšanas izmēru, nospiediet W (Q), lai to samazinātu, un darbiniet kursortaustiņu, lai pozicionētu apcirpšanu. Ņemiet vērā, ka drukāšanas kvalitāte var pasliktināties, ja mazi cirpumi tiek izdrukāti lielā izmērā.
 3. Sāciet drukāšanu.

  Atlasiet opciju Start printing (Sākt drukāšanu) un nospiediet J, lai sāktu drukāšanu. Lai atceltu drukāšanu, iekams ir izdrukāti visi eksemplāri, nospiediet J.

Vairāku fotogrāfiju izdrukāšana

 1. Atveriet PictBridge izvēlni.

  PictBridge atskaņošanas displejā nospiediet G pogu.

 2. Izvēlieties opciju.

  Iezīmējiet kādu no tālāk norādītajām opcijām un nospiediet 2.

  • Print select (Drukas atlase): izvēlieties attēlus drukāšanai. Nospiediet 4 vai 2, lai ritinātu attēlus (lai apskatītu iezīmēto attēlu pilnkadra režīmā, turiet nospiestu X pogu), un nospiediet 1 vai 3, lai izvēlētos izdruku skaitu. Lai atceltu attēla atlasi, iestatiet eksemplāru skaitu uz nulli.
  • Index print (Sīktēlu izdruka): izveidojiet visu atmiņas kartē esošo JPEG attēlu sīktēlu izdruku. Ņemiet vērā, ka tad, ja atmiņas kartē ir vairāk nekā 256 attēli, izdrukāti tiks tikai pirmie 256 attēli. Ja 3. darbībā atlasītais lapas izmērs ir par mazu sīktēlu drukai, tiks parādīts brīdinājums.
 3. Regulējiet drukāšanas opcijas.

  Noregulējiet printera iestatījumus, kā aprakstīts sadaļas „Attēlu izdrukāšana pa vienam” 2. darbībā (0 Attēlu izdrukāšana pa vienam).

 4. Sāciet drukāšanu.

  Atlasiet opciju Start printing (Sākt drukāšanu) un nospiediet J, lai sāktu drukāšanu. Lai atceltu drukāšanu, iekams ir izdrukāti visi eksemplāri, nospiediet J.