Nikon uzlabotā radošā apgaismojuma sistēma (Creative Lighting System — CLS) nodrošina uzlabotu saziņu starp kameru un saderīgām zibspuldzēm, tādējādi uzlabojot fotografēšanu ar zibspuldzi.

CLS saderīgās zibspuldzes

Ar CLS saderīgām zibspuldzēm ir pieejamas šādas funkcijas:

  SB-5000 SB-910, SB-900, SB-800 SB-700 SB-600 SB-500 SU-800 SB-R200 SB-400 SB-300
Viena zibspuldze i-TTL Vienmērīga apgaismojuma i-TTL piespiedu zibspuldze 1
Standarta i-TTL piespiedu zibspuldze 2 2 2
qA Automātisks apertūras atvērums 3
A Ne TTL automātika 3
GN Attāluma prioritātes manuālais
M Manuāls 4 4 4
RPT Atkārtota zibspuldzes darbība
Optisks uzlabots bezvadu apgaismojums Galvenā Remote flash control (Tālvadības zibspuldzes vadība) 4
i-TTL i-TTL 4
[A:B] Ātrā bezvadu zibspuldzes vadība 5
qA Automātisks apertūras atvērums
A Ne TTL automātika
M Manuāls 4
RPT Atkārtota zibspuldzes darbība
Tālvadība i-TTL i-TTL
[A:B] Ātrā bezvadu zibspuldzes vadība
qA/A Automātisks apertūras atvērums/
Ne TTL automātika
6 6
M Manuāls
RPT Atkārtota zibspuldzes darbība
Radiovadāms uzlabots bezvadu apgaismojums 7
Krāsu informācijas pārraidīšana (zibspuldze)
Krāsu informācijas pārraidīšana (LED apgaismojums)
Automātiska FP lielātruma sinhronizācija 8
Zibspuldzes vērtības fiksēšana 9
Sarkano acu efekta samazināšana
Kameras modelēšanas izgaismojums
Sinhronizētā zibspuldzes vadība
Kameras zibspuldzes programmaparatūras atjauninājumi 10

Nav pieejama ar punkta mērīšanu.

Var atlasīt arī ar zibspuldzi.

qA/A režīmus zibspuldzēm atlasa, izmantojot pielāgotos iestatījumus.

Var atlasīt, tikai izmantojot kameras opciju Flash control (Zibspuldzes vadība).

Pieejams tikai tuvplāna fotogrāfiju uzņemšanas laikā.

qA un A opciju atlasīšana ir atkarīga no galvenajai zibspuldzei atlasītās opcijas.

Atbalsta tās pašas funkcijas kā tālvadības zibspuldze ar uzlabotu bezvadu apgaismojumu ar optisku vadību.

Pieejams tikai i-TTL, qA, A, GN un M zibspuldzes vadības režīmos.

Pieejams tikai i-TTL zibspuldzes vadības režīmā vai tad, ja zibspuldze ir iestatīta qA vai A zibspuldzes vadības režīmā izstarot pārbaudes pirmszibšņus.

Programmaparatūras atjaunināšanu modeļiem SB-910 un SB-900 var veikt no kameras.

Bezvadu zibspuldzes vadības ierīce SU-800

Uzstādot CLS saderīgai kamerai, SU-800 var izmantot kā vadības ierīci zibspuldzēm SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 vai SB-R200, kas sadalītas līdz trīs grupās. Pati SU-800 nav aprīkota ar zibspuldzi.

Fotogrāfiju uzņemšana ar zibspuldzi

Fotogrāfiju uzņemšanu ar zibspuldzi nevar apvienot ar dažām kameras funkcijām, tostarp:

  • Fotogrāfiju uzņemšanu bez skaņas
  • Video ierakstīšanu
  • HDR (augsts dinamiskais diapazons)
  • Lielātruma nepārtrauktu (paplašinātu) uzņemšanu

Zibspuldzes kompensācija

i-TTL un automātiskā apertūras atvēruma (qA) zibspuldzes vadības režīmos zibspuldzes kompensācijas vērtība, kas atlasīta, izmantojot papildu zibspuldzi vai kameras opciju Flash control (Zibspuldzes vadība), tiek pieskaitīta zibspuldzes kompensācijas vērtībai, kas atlasīta, izmantojot fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes opciju Flash compensation (Zibspuldzes kompensācija).

Citas zibspuldzes

Automātiskajā ne TTL un manuālajā režīmā var izmantot šādas zibspuldzes.

Zibspuldze

Zibspuldzes režīms

SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24 SB-50DX, SB-23, SB-29, SB-21B, SB-29S SB-30, SB-27 1, SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15
A Ne TTL automātika
M Manuāls
G Atkārtota zibspuldzes darbība
REAR Aizmugurējā aizkara sinhronizācija 2

Zibspuldzes režīms tiek automātiski iestatīts uz TTL, bet aizvara atbrīvošana tiek atspējota. Iestatiet zibspuldzi uz A (ne TTL automātiskā zibspuldze).

Pieejams, ja kameru izmanto, lai atlasītu zibspuldzes režīmu.

Zibspuldzes vērtības fiksēšanas lietošana ar papildu zibspuldzēm

Zibspuldzes vērtības fiksēšana ir pieejama ar papildu zibspuldzēm TTL režīmā un (ja atbalsta) pārbaudes pirmszibšņiem qA un pārbaudes pirmszibšņu A zibspuldzes vadības režīmos (plašāku informāciju skatiet zibspuldzes piegādes komplektā iekļautajā rokasgrāmatā). Ņemiet vērā, ka, tālvadības zibspuldžu vadīšanai izmantojot uzlaboto bezvadu apgaismojumu, zibspuldzes vadības režīms galvenajai zibspuldzei un vismaz vienai tālvadības zibspuldžu grupai būs jāiestata uz TTL, qA vai A. Apgabals, ko mēra zibspuldzes vērtības fiksēšanai, ir šāds:

Zibspuldze Zibspuldzes režīms Mērītais apgabals
Atsevišķa zibspuldze i-TTL 6 mm aplis kadra centrā
qA Zibspuldzes ekspozīcijas mērītāja izmērītais apgabals
Izmantota ar citām zibspuldzēm (uzlabots bezvadu apgaismojums) i-TTL Viss kadrs
qA Zibspuldzes ekspozīcijas mērītāja izmērītais apgabals
A

Piezīmes par papildu zibspuldzēm

Detalizētas instrukcijas skatiet zibspuldžu rokasgrāmatās. Ja zibspuldze atbalsta CLS, skatiet sadaļu par CLS saderīgām digitālajām vienobjektīva spoguļkamerām. Ņemiet vērā, ka zibspuldžu SB-80DX, SB-28DX un SB-50DX rokasgrāmatās šī kamera nav iekļauta digitālo vienobjektīva spoguļkameru kategorijā.

i-TTL zibspuldzes vadību var izmantot ar ISO jutības vērtībām no 64 līdz 12800 (Z 7) vai no 100 līdz 12800 (Z 6). Ja vērtība ir lielāka par 12800 vienībām, pie dažiem attāluma vai apertūras atvēruma iestatījumiem var arī nebūt iespējams panākt vēlamo rezultātu. Ja zibspuldzes gatavības indikators (c) mirgo vēl apmēram trīs sekundes pēc fotogrāfijas uzņemšanas i-TTL vai ne TTL automātiskajā režīmā, tas nozīmē, ka zibspuldze ir uzplaiksnījusi ar pilnu jaudu, bet fotogrāfija var būt nepietiekami eksponēta (tikai CLS saderīgas zibspuldzes).

Ja SC sērijas 17, 28 vai 29 sinhronizācijas kabelis tiek lietots uzņemšanai, izmantojot ar kameru nesavienotu zibspuldzi, var būt neiespējami nodrošināt pareizu ekspozīciju i-TTL režīmā. Iesakām atlasīt standarta i-TTL piespiedu zibspuldzes vadību. Uzņemiet izmēģinājuma attēlu un apskatiet rezultātu kameras displejā.

i-TTL režīmā izmantojiet zibspuldzes paneli vai gaismas izkliedes adapteri, kas tiek piegādāts kopā ar zibspuldzi. Neizmantojiet citus paneļus, piemēram, gaismas izkliedēšanas paneļus, jo tie var radīt nepareizu ekspozīciju.

Režīmā P maksimālais apertūras atvērums (minimālais f skaitlis) tiek ierobežots atbilstoši ISO jutībai, kā norādīts tālāk:

Maksimālais apertūras atvērums, ja ISO jutības ekvivalents ir:
64 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
3,5 4 5 5,6 7,1 8 10 11 13

Ja objektīva maksimālā apertūra ir mazāka, nekā iepriekš norādīts, maksimālā apertūras atvēruma vērtība būs objektīva maksimālais apertūras atvērums.

AF palīggaismojumu nodrošina nevis zibspuldze, bet kamera; tomēr SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 un SB-400 nodrošina sarkano acu efekta samazināšanu.

Fotogrāfijās, kas uzņemtas, izmantojot zibspuldzi un kamerai tieši pievienotu augstas veiktspējas akumulatoru SD-9 vai SD-8A, var parādīties trokšņi svītru veidā. Samaziniet ISO jutību vai palieliniet attālumu starp kameru un barošanas bloku.

Modelēšanas izgaismojums

Nospiežot vadības elementu, kuram, izmantojot pielāgoto iestatījumu f2 (Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)) ir piešķirta opcija Preview (Priekšskatījums), CLS saderīga zibspuldze izstaro modelēšanas izgaismojuma zibšņus. Šo funkciju var izmantot kopā ar uzlabotu bezvadu apgaismojumu, lai priekšskatītu kopējo apgaismojuma efektu, kas panākts ar vairākām zibspuldzēm; efektu vislabāk apskatīt, skatoties tieši uz objektu un nevis kameras displejā. Modelēšanas izgaismojumu var izslēgt, izmantojot pielāgoto iestatījumu e5 (Modeling flash (Modelēšanas zibspuldze)).

Studijas stroboskopiskais apgaismojums

Lai noregulētu caur objektīvu redzamā skata krāsas un spilgtumu tā, lai būtu vieglāk kadrēt uzņēmumus, pielāgotajam iestatījumam d8 (Apply settings to live view (Piemērot iestatījumus tiešā skata režīmam)) atlasiet iestatījumu Off (Izslēgts).