Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai uzņemtu fotogrāfijas b (automātiskajā) režīmā; tas ir automātiskais „notēmē un uzņem” režīms, kurā kamera kontrolē lielāko daļu iestatījumu, reaģējot uz uzņemšanas apstākļiem.

Objektīvi ar ievelkamu cilindru

Objektīvi ar ievelkamu cilindru pirms lietošanas ir jāizbīda. Pagrieziet objektīva tālummaiņas gredzenu, kā parādīts attēlā, līdz objektīvs ar klikšķi fiksējas izbīdītā stāvoklī.

 1. Ieslēdziet kameru.

  Tiks izgaismots ekrāns un vadības panelis.

 2. Atlasiet fotografēšanas režīmu.

  Pagrieziet fotogrāfijas/video atlasītāju uz C.

 3. Atlasiet b režīmu.

  Nospiediet grozāmā režīmu pārslēga fiksatora atbrīvošanas pogu kameras augšpusē un pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu uz b.

  Grozāmais režīmu pārslēgs

  Grozāmā režīmu pārslēga fiksatora atbrīvošanas poga

 4. Sagatavojiet kameru.

  Turiet rokturi labajā rokā un ar kreiso roku satveriet kameras korpusu vai objektīvu. Atbalstiet abus elkoņus pret krūškurvi.

  Fotogrāfiju kadrēšana skatu meklētājā

  Ainavas (horizontālā) orientācija

  Portreta (vertikālā) orientācija

  Fotogrāfiju kadrēšana ekrānā

  Ainavas (horizontālā) orientācija

  Portreta (vertikālā) orientācija

 5. Kadrējiet fotogrāfiju.

  Kadrējiet uzņēmumu un, izmantojot apakškomandu kursortaustiņu vai kursortaustiņu, pozicionējiet fokusa punktu uz fotografējamā objekta.

  Fokusa punkts

 6. Fokusējiet.

  Lai fokusētu, nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu vai nospiediet pogu AF-ON (ja objekts ir vāji apgaismots, var iedegties AF palīggaismotājs). Ja fokusa režīmam ir atlasīts iestatījums AF-S un kamera spēj fokusēties, fokusa punkts tiks parādīts zaļā krāsā; ja kamera nespēj fokusēties, fokusa punkts mirgos sarkanā krāsā.

  AF palīggaismotājs

  Neaizsedziet AF palīggaismotāju, kad tas ir iedegts.

 7. Uzņemiet fotogrāfiju.

  Lai uzņemtu fotogrāfiju, vienmērīgi nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu (fotogrāfiju var uzņemt arī, pieskaroties ekrānam: pieskarieties objektam, lai fokusētu kameru, un noņemiet pirkstu no ekrāna, lai atbrīvotu aizvaru). Kad fotogrāfija tiek ierakstīta atmiņas kartē, iedegsies atmiņas kartes piekļuves lampiņa. Neizņemiet atmiņas karti, kā arī neizņemiet un neatvienojiet barošanas avotu, kamēr lampiņa nav nodzisusi un nav pabeigta ierakstīšana.

  Atmiņas kartes piekļuves lampiņa

Gaidstāves aktivizēšanas taimeris

Ja aptuveni 30 sekundes netiks veiktas nekādas darbības, ekrāns, skatu meklētājs un vadības panelis izslēgsies, lai samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu; pirms tam uz dažām sekundēm satumsīs displejs. Lai atkal aktivizētu displeju, nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu. Laiku, kam jāpaiet, iekams gaidstāves aktivizēšanas taimeris automātiski izslēdzas, var izvēlēties, izmantojot pielāgoto iestatījumu c3 (Power off delay (Izslēgšanas aizture)) > Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris).