Nospiežot pogu i, tiek parādīta i izvēlne: tā ir pašreizējā režīmā bieži izmantoto iestatījumu izvēlne.