Kameru var izmantot ar vienu vai vairākām tālvadības zibspuldzēm (Uzlabots bezvadu apgaismojums jeb AWL). Informāciju par kameras piederumu pieslēgvietā uzstādītas zibspuldzes lietošanu skatiet sadaļā „Fotogrāfiju uzņemšana ar kamerai uzstādītu zibspuldzi” (0 Fotogrāfiju uzņemšana ar kamerai uzstādītu zibspuldzi).

Šajā nodaļā darbības, kas ietver kamerai pievienotus piederumus, ir norādītas ar C, savukārt darbības, kas ietver tālvadības zibspuldzes, ir norādītas ar f. Plašāku informāciju par f skatiet zibspuldzes piegādes komplektā iekļautajā rokasgrāmatā.