Jebkādas problēmas saistībā ar kameru varat atrisināt, veicot tālāk aprakstītās darbības. Iekams konsultēties ar izplatītāju vai Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi, pārbaudiet šo sarakstu.

1. darbība

Pārbaudiet nākamajās sadaļās minētās izplatītākās problēmas:

2. darbība

Izslēdziet kameru un izņemiet akumulatoru. Pagaidiet apmēram minūti, ievietojiet akumulatoru atpakaļ un ieslēdziet kameru.

Ja esat tikko beidzis uzņemšanu, iekams izņemt akumulatoru, pagaidiet vismaz vienu minūti, jo kamera, iespējams, joprojām turpina ierakstīt datus atmiņas kartē.

3. darbība

Meklējiet informāciju Nikon vietnēs.

Lai saņemtu atbalsta informāciju un atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem, apmeklējiet jūsu valsts vai reģiona tīmekļa vietni. Lai lejupielādētu jaunāko kameras aparātprogrammatūru, apmeklējiet tīmekļa adresi:

4. darbība

Konsultējieties ar Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Atkarībā no pašreizējiem iestatījumiem daži izvēlnes vienumi un citas funkcijas var nebūt pieejami. Lai piekļūtu pelēkā krāsā ietonētiem izvēlnes vienumiem vai citām funkcijām, kas citādi nav pieejamas, pamēģiniet atjaunot noklusējuma iestatījumus, izmantojot iestatīšanas izvēlnes vienumu Reset all settings (Atiestatīt visus iestatījumus) (0 Reset all settings (Atiestatīt visus iestatījumus)). Tomēr ņemiet vērā, ka tiks atiestatīti arī bezvadu tīklu profili, autortiesību informācija un citi lietotāja ģenerētie ieraksti. Iekams veikt atiestatīšanu, iesakām saglabāt iestatījumus, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju Save/load settings (Saglabāt/ielādēt iestatījumus).