เปลี่ยนโซนเวลา ตั้งนาฬิกากล้อง เลือกลำดับการแสดงวันที่ และเปิดหรือปิดชดเชยเวลากลางวัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบนาฬิกาของกล้องกับนาฬิกาที่มีความเที่ยงตรงกว่าอย่างสม่ำเสมอและปรับการตั้งค่าเวลาและวันที่หากจำเป็น

ตัวเลือก คำธิบาย
โซนเวลา เลือกโซนเวลา นาฬิกาในกล้องจะถูกตั้งค่าให้ตรงกับเวลาในโซนใหม่โดยอัตโนมัติ
วันที่และเวลา ตั้งนาฬิกาในกล้อง
รูปแบบวันที่ เลือกลำดับการแสดงวัน เดือน และปี
ชดเชยเวลากลางวัน เปิดหรือปิดชดเชยเวลากลางวัน นาฬิกาในกล้องจะตั้งค่าให้เร็วขึ้นหรือช้าลงหนึ่งชั่วโมงอย่างอัตโนมัติ ค่าตั้งจากโรงงานคือ ปิด

หากรีเซ็ตนาฬิกา สัญลักษณ์ t จะปรากฏขึ้น

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ บันทึก User Settings รีเซ็ต User Settings ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ความสว่างของช่องมองภาพ สมดุลของสีในช่องมองภาพ ความสว่างของแผงควบคุม จำกัดการเลือกโหมดจอภาพ การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ปรับ AF อย่างละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ เชื่อมต่อกับ PC Wireless Transmitter (WT-7) สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่า รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์