ในการเลือกหน้าที่ที่กำหนดให้กับปุ่มควบคุมต่อไปนี้ในโหมดภาพถ่ายว่าจะใช้แบบแยกเดี่ยวหรือใช้ร่วมกับแป้นหมุนเลือกคำสั่ง ให้ไฮไลท์ตัวเลือกที่ต้องการแล้วกด J

w ปุ่ม Fn1
y ปุ่ม Fn2
V ปุ่ม AF-ON
7 ปุ่มเลือกคำสั่งย่อย
8 ปุ่มเลือกคำสั่งย่อยตรงกลาง
z ปุ่มบันทึกภาพยนตร์
S ปุ่ม Fn บนเลนส์
3 ปุ่ม Fn2 บนเลนส์
l วงแหวนควบคุมเลนส์

หน้าที่ที่สามารถกำหนดไปยังปุ่มควบคุมเหล่านี้มีดังต่อไปนี้:

ตัวเลือก w y V 7 8 z S 3 l
K เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง
A AF-ON
F ล็อค AF เท่านั้น
E ล็อค AE (ค้าง)
D ล็อค AE (รีเซ็ตเมื่อลั่นชัตเตอร์)
C ล็อค AE เท่านั้น
B ล็อค AE/AF
r ล็อคค่าแสงแฟลช
h c ไม่ใช้/เปิดใช้
q ดูตัวอย่าง
L วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
M วัดแสงเน้นกลางภาพ
N วัดแสงเฉพาะจุด
t ระบบวัดแสงที่เน้นไฮไลท์
1 ถ่ายต่อเนื่องแบบคร่อม
c เลือกลั่นชัตเตอร์พร้อมกัน
4 + NEF (RAW)
n ติดตามวัตถุ
b แสดงเส้นตารางสำหรับจัดภาพ
p เปิด/ปิดซูม
O เมนูของฉัน
3 ไปรายการบนสุดในเมนูของฉัน
K แสดงภาพ
g ป้องกัน
J เลือกพื้นที่ภาพ
8 คุณภาพของภาพ/ขนาด
m ไวต์บาลานซ์
h ตั้งค่า Picture Control
y Active D-Lighting
w ระบบวัดแสง
I/Y โหมดแฟลช/การชดเชย
z โหมดโฟกัส/โหมดพื้นที่ AF
t ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ
$ การถ่ายภาพซ้อน
2 HDR (High Dynamic Range)
z โหมดหน่วงเวลาถ่าย
$ ล็อคความไวชัตเตอร์และรูรับแสง
W ไฮไลท์เส้นขอบที่เข้าโฟกัส
c ให้คะแนน
w เลือกหมายเลขเลนส์ที่ไม่มี CPU
Y เหมือนกับปุ่มเลือกคำสั่ง
x เลือกจุดโฟกัส
X โฟกัส (M/A) 1, 2
q รูรับแสง 2
E การชดเชยแสง 2
9 ค่าความไวแสง (ISO) 2
  ไม่มี 2

ใช้ได้เฉพาะกับเลนส์ที่รองรับ

ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้ในโหมดแมนวลโฟกัสจะสามารถใช้วงแหวนควบคุมสำหรับปรับโฟกัสเท่านั้น

ตัวเลือกที่ใช้ได้มีดังต่อไปนี้:

ตัวเลือก คำธิบาย
K เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง กดปุ่มควบคุมเพื่อเลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง
A AF-ON การกดปุ่มควบคุมจะเป็นการเริ่มฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติ
F ล็อค AF เท่านั้น โฟกัสจะถูกล็อคเมื่อกดปุ่ม
E ล็อค AE (ค้าง) กล้องจะล็อคค่าแสงเมื่อกดปุ่ม และยังคงล็อคไว้จนกว่าจะกดปุ่มนี้อีกครั้งหรือหมดเวลาสแตนด์บาย
D ล็อค AE (รีเซ็ตเมื่อลั่นชัตเตอร์) กล้องจะล็อคค่าแสงเมื่อกดปุ่มควบคุม และยังคงล็อคไว้จนกว่าจะกดปุ่มควบคุมอีกครั้ง มีการลั่นชัตเตอร์ หรือหมดเวลาสแตนด์บาย
C ล็อค AE เท่านั้น ค่าแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุ่ม
B ล็อค AE/AF กล้องจะล็อคโฟกัสและค่าแสงเมื่อกดปุ่ม
r ล็อคค่าแสงแฟลช กดปุ่มควบคุมเพื่อล็อคค่าแสงแฟลชสำหรับชุดแฟลชที่เป็นอุปกรณ์เสริม กดอีกครั้งเพื่อยกเลิกการล็อคค่าแสงแฟลช
h c ไม่ใช้/เปิดใช้ หากแฟลชในปัจจุบันปิดอยู่ กล้องจะเลือกแฟลชสัมพันธ์ม่านชัตเตอร์ชุดแรกเมื่อกดปุ่มควบคุม หากแฟลชในปัจจุบันเปิดอยู่ แฟลชจะปิดลงเมื่อกดปุ่มควบคุม
q ดูตัวอย่าง กดปุ่มค้างไว้เพื่อดูตัวอย่างสี ค่าแสง และระยะชัดลึก
L วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ กล้องจะวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพเมื่อกดปุ่มควบคุม
M วัดแสงเน้นกลางภาพ กล้องจะวัดแสงเน้นกลางภาพเมื่อกดปุ่มควบคุม
N วัดแสงเฉพาะจุด กล้องจะวัดแสงเฉพาะจุดเมื่อกดปุ่มควบคุม
t ระบบวัดแสงที่เน้นไฮไลท์ กล้องจะวัดแสงที่เน้นไฮไลท์เมื่อกดปุ่มควบคุม
1 ถ่ายต่อเนื่องแบบคร่อม ถ้ากดปุ่มควบคุม ขณะที่การถ่ายคร่อม ADL การถ่ายคร่อมค่าแสง หรือการถ่ายคร่อมค่าแฟลชทำงานอยู่ในโหมดถ่ายทีละภาพ กล้องจะถ่ายภาพทุกภาพที่ใช้โปรแกรมถ่ายคร่อมในขณะนั้นเมื่อท่านกดปุ่มกดชัตเตอร์ ถ้ากำลังใช้การถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์หรือเลือกโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง กล้องจะถ่ายภาพต่อเนื่องแบบคร่อมเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ค้างไว้
c เลือกลั่นชัตเตอร์พร้อมกัน

เมื่อเชื่อมต่อกับรีโมตคอนโทรลแบบไร้สายแล้ว จะสามารถใช้ปุ่มควบคุมสลับกันระหว่างลั่นชัตเตอร์ด้วยรีโมตและลั่นชัตเตอร์จากกล้องหลัก หรือลั่นชัตเตอร์พร้อมกันได้ ตัวเลือกที่ใช้ได้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่เลือกจากการตั้งค่าแบบกำหนดเอง d3 (ตัวเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์พร้อมกัน):

  • หากเลือก พร้อมกัน ท่านสามารถเลือกจาก ลั่นเฉพาะชัตเตอร์ของกล้องมาสเตอร์ (กดปุ่มควบคุมค้างไว้เพื่อถ่ายภาพกับกล้องมาสเตอร์เท่านั้น) และ ลั่นเฉพาะชัตเตอร์ระยะไกล (กดปุ่มควบคุมค้างไว้เพื่อถ่ายภาพกับกล้องระยะไกลเท่านั้น)
  • หากเลือก ไม่พร้อมกัน ท่านสามารถเลือกจาก ลั่นชัตเตอร์พร้อมกัน (กดปุ่มควบคุมค้างไว้เพื่อลั่นชัตเตอร์พร้อมกันทั้งกล้องมาสเตอร์และกล้องระยะไกล) และ ลั่นเฉพาะชัตเตอร์ระยะไกล (กดปุ่มควบคุมค้างไว้เพื่อถ่ายภาพด้วยกล้องระยะไกลเท่านั้น)
4 + NEF (RAW) ถ้าตัวเลือก JPEG ที่เลือกล่าสุดสำหรับคุณภาพของภาพแล้ว “RAW” จะปรากฏและภาพ NEF (RAW) จะถูกบันทึกไว้กับภาพถัดไปหลังจากที่กดปุ่มควบคุม (การตั้งค่าคุณภาพของภาพเดิมจะถูกเรียกคืนเมื่อเอามือออกจากปุ่มกดชัตเตอร์) สำเนา NEF (RAW) จะถูกบันทึกที่การตั้งค่าที่เลือกล่าสุดสำหรับ การบันทึก NEF (RAW) และ ขนาดภาพ > NEF (RAW) ในเมนูถ่ายภาพ ในการออกโดยไม่บันทึกภาพ NEF (RAW) ให้กดปุ่มควบคุมอีกครั้ง
n ติดตามวัตถุ การกดปุ่มควบคุมระหว่าง AF แบบเลือกพื้นที่อัตโนมัติจะเปิดใช้งานการติดตามวัตถุ; จุดโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นเส้นระบุวัตถุและจอภาพจะแสดงผลการติดตามวัตถุ หากต้องการสิ้นสุด AF ติดตามวัตถุ ให้กดปุ่มควบคุมอีกครั้งหรือกดปุ่ม W (Q)
b แสดงเส้นตารางสำหรับจัดภาพ กดปุ่มควบคุมเพื่อเปิดหรือปิดการแสดงเส้นตาราง
p เปิด/ปิดซูม กดปุ่มควบคุมเพื่อซูมเข้าหน้าจอในพื้นที่รอบๆ จุดโฟกัสปัจจุบัน กดปุ่มควบคุมอีกครั้งเพื่อซูมออก
O เมนูของฉัน การกดปุ่มควบคุมจะแสดง “เมนูของฉัน”
3 ไปรายการบนสุดในเมนูของฉัน กดปุ่มควบคุมเพื่อข้ามไปยังรายการแรกสุดใน “เมนูของฉัน” เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้เรียกใช้งานเมนูที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว
K แสดงภาพ กดปุ่มควบคุมเพื่อเริ่มแสดงภาพ
g ป้องกัน กดปุ่มควบคุมระหว่างที่แสดงภาพเพื่อป้องกันภาพปัจจุบัน
J เลือกพื้นที่ภาพ กดปุ่มควบคุมแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อเลือกพื้นที่ภาพ
8 คุณภาพของภาพ/ขนาด กดปุ่มควบคุมแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกตัวเลือกขนาดภาพและหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกขนาดภาพ
m ไวต์บาลานซ์ กดปุ่มควบคุมและหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกตัวเลือกไวต์บาลานซ์ (ในบางกรณี สามารถใช้เลือกตัวเลือกย่อยได้โดยใช้แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย)
h ตั้งค่า Picture Control กดปุ่มควบคุมแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อเลือก Picture Control
y Active D-Lighting กดปุ่มควบคุม และหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อปรับค่า Active D-Lighting
w ระบบวัดแสง กดปุ่มควบคุมแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อเลือกตัวเลือกระบบวัดแสง
I/Y โหมดแฟลช/การชดเชย กดปุ่มควบคุมแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกโหมดแฟลชและหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อปรับกำลังแฟลช
z โหมดโฟกัส/โหมดพื้นที่ AF กดปุ่มควบคุมแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักและย่อยเพื่อเลือกโหมดโฟกัสและโหมดพื้นที่ AF
t ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ กดปุ่มควบคุมแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกจำนวนภาพและหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกการเพิ่มระดับหรือปริมาณ Active D-Lighting
$ การถ่ายภาพซ้อน กดปุ่มควบคุมแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกโหมด และหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกจำนวนภาพที่ถ่าย
2 HDR (High Dynamic Range) กดปุ่มควบคุมแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกโหมด และหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกค่าแสงที่แตกต่างกัน
z โหมดหน่วงเวลาถ่าย กดปุ่มควบคุมแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อเลือกการหน่วงของการลั่นชัตเตอร์
$ ล็อคความไวชัตเตอร์และรูรับแสง กดปุ่มควบคุมแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อล็อคความไวชัตเตอร์ในโหมด S และ M; กดปุ่มควบคุม แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อล็อครูรับแสงในโหมด A และ M
W ไฮไลท์เส้นขอบที่เข้าโฟกัส กดปุ่มควบคุมแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกระดับการแสดงโฟกัสด้วยเส้นขอบ และหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกสีของเส้นขอบ
c ให้คะแนน กดปุ่มควบคุมแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อให้คะแนนภาพปัจจุบันระหว่างการแสดงภาพ
w เลือกหมายเลขเลนส์ที่ไม่มี CPU กดปุ่มควบคุม และหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อเลือกหมายเลขเลนส์ที่บันทึกโดยใช้ตัวเลือก ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ในเมนูตั้งค่า
Y เหมือนกับปุ่มเลือกคำสั่ง การกดปุ่มเลือกคำสั่งย่อยขึ้น ลง ซ้ายและขวาระหว่างการถ่ายภาพหรือแสดงภาพจะมีผลเหมือนกด 1, 3, 4 และ 2 บนปุ่มเลือกคำสั่ง ในการเลือกหน้าที่ของปุ่มเลือกคำสั่งย่อยระหว่างซูม ให้ไฮไลท์ เหมือนกับปุ่มเลือกคำสั่ง และกด 2 เลือกจาก เลื่อน (เลื่อนหน้าจอ) และ แสดงเฟรมถัดไป/ก่อนหน้า (ดูภาพอื่นที่อัตราการซูมเดียวกัน)
x เลือกจุดโฟกัส ใช้ปุ่มควบคุมเพื่อเลือกจุดโฟกัส การใช้ปุ่มควบคุมระหว่างการแสดงภาพจะทำให้การแสดงภาพสิ้นสุดและเปิดใช้การเลือกจุดโฟกัส
X โฟกัส (M/A) สามารถใช้การโฟกัสอัตโนมัติแทนได้โดยการหมุนวงแหวนควบคุมขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง (โฟกัสอัตโนมัติพร้อมปรับโฟกัสแมนวล) หากต้องการปรับโฟกัสภาพใหม่โดยใช้โฟกัสอัตโนมัติ ให้ยกนิ้วออกจากปุ่มกดชัตเตอร์แล้วกดลงครึ่งหนึ่งอีกครั้ง
q รูรับแสง ใช้ปุ่มควบคุมเพื่อปรับรูรับแสง
E การชดเชยแสง ใช้ปุ่มควบคุมเพื่อปรับการชดเชยแสง
9 ค่าความไวแสง (ISO) ใช้ปุ่มควบคุมเพื่อปรับค่าความไวแสง (ISO)
  ไม่มี การกดปุ่มควบคุมจะไม่มีผลใดๆ

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์