เลือกโฟลเดอร์สำหรับแสดงภาพ

ตัวเลือก คำธิบาย
(ชื่อโฟลเดอร์) ภาพในโฟลเดอร์ทั้งหมดที่มีชื่อที่เลือกไว้จะปรากฏขณะแสดงภาพ ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ได้โดยใช้ตัวเลือก โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล > เปลี่ยนชื่อ ในเมนูถ่ายภาพ (0 โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล)
ทั้งหมด ภาพในโฟลเดอร์ทั้งหมดจะปรากฏขณะแสดงภาพ
ปัจจุบัน เฉพาะภาพในโฟลเดอร์ปัจจุบันเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้นขณะแสดงภาพ