Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Traducere

ACEST SERVICIU POATE CONȚINE TRADUCERI BAZATE PE TEHNOLOGIA GOOGLE. GOOGLE DECLINĂ TOATE GARANȚIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, LEGATE DE TRADUCERI, INCLUSIV ORICE GARANȚIE PRIVIND ACURATEȚEA, FIABILITATEA ȘI ORICE GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI DE NEÎNCĂLCARE.

Ghidurile de referință ale Nikon Corporation (numită în continuare „Nikon”) au fost traduse pentru confortul dumneavoastră utilizând software-ul de traducere bazat pe tehnologia Google Traducere. Au fost făcute eforturi rezonabile pentru a oferi o traducere exactă, totuși nicio traducere automată nu este perfectă și nici nu este destinată înlocuirii traducătorilor umani. Traducerile sunt furnizate ca un serviciu pentru utilizatorii ghidurilor de referință Nikon și sunt furnizate „ca atare”. Nu se oferă nicio garanție, de niciun fel, expresă sau implicită, cu privire la acuratețea, fiabilitatea sau corectitudinea traducerilor efectuate din engleză în orice altă limbă. Este posibil ca anumite conținuturi (cum ar fi imagini, videoclipuri, video Flash etc.) să nu fie traduse cu acuratețe din cauza limitărilor software-ului de traducere.

Textul oficial este versiunea în limba engleză a ghidurilor de referință. Orice discrepanțe sau diferențe rezultate din traducere nu creează obligații și nu au niciun efect juridic în scopuri de conformitate sau de punere în aplicare. Dacă apar întrebări în legătură cu acuratețea informațiilor cuprinse în ghidurile de referință traduse, consultați versiunea în limba engleză a ghidurilor care este versiunea oficială.

Pentru siguranţa dumneavoastră

Pentru a preveni deteriorarea bunurilor sau rănirea dumneavoastră sau a celorlalţi, citiţi în totalitate capitolul „Pentru siguranţa dumneavoastră” înainte de a folosi acest produs.

După ce citiți aceste instrucțiuni de siguranță, păstrați-le la îndemână pentru a le putea consulta ulterior.

PERICOL: În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu această pictogramă există un risc ridicat de deces sau vătămare gravă.
AVERTIZARE: În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu această pictogramă se poate produce decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu această pictogramă se pot produce vătămări sau daune materiale.
 AVERTIZARE

A nu se utiliza în timpul mersului sau al manevrării unui vehicul.

Nerespectarea acestei precauții poate duce la accidente sau vătămări.

A nu se demonta sau modifica acest produs. A nu se atinge componentele interne care devin vizibile în urma căderii sau a unui alt accident.

Nerespectarea acestor precauţii poate duce la electrocutare sau vătămare.

În cazul în care sesizaţi anomalii, cum ar fi faptul că produsul scoate fum, emite căldură sau mirosuri neobişnuite, deconectaţi imediat acumulatorul sau sursa de alimentare.

Continuarea operării ar putea provoca incendiu, arsuri sau alte vătămări.

A se menţine uscat. A nu se manipula cu mâinile ude. A nu se manipula ştecărul cu mâinile ude.

Nerespectarea acestor precauţii ar putea provoca incendiu sau electrocutare.

Nu lăsaţi pielea în contact prelungit cu acest produs cât timp este pornit sau conectat la priză.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri la temperatură scăzută.

Nu folosiţi acest produs în prezenţa prafului sau a gazelor inflamabile, cum ar fi propan, benzină sau aerosoli.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca explozie sau incendiu.

Nu priviţi soarele sau altă sursă de lumină puternică direct prin obiectiv.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la afectarea vederii.

Nu îndreptaţi bliţul sau dispozitivul de iluminare asistenţă AF către operatorul unui autovehicul.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la accidente.

A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza vătămări sau defectarea produsului. În plus, reţineţi că elementele componente de mici dimensiuni prezintă pericol de sufocare. În cazul în care un copil înghite orice componentă a acestui produs, solicitaţi imediat asistenţă medicală.

Nu înnodaţi, înfăşuraţi sau răsuciţi curelele în jurul gâtului.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la accidente.

Nu folosiţi acumulatori, încărcătoare, adaptoare la reţeaua electrică sau cabluri USB care nu sunt indicate în mod specific spre a fi folosite cu acest produs. Când se utilizează acumulatori, încărcătoare, adaptoare la reţeaua electrică şi cabluri USB indicate spre a fi folosite cu acest produs:

  • Nu deterioraţi, modificaţi, trageţi cu forţă sau îndoiţi firele şi cablurile, nu le puneţi sub obiecte grele şi nu le expuneţi la căldură sau la flacără deschisă.
  • Nu utilizaţi convertoare sau adaptoare de voiaj, concepute pentru a transforma de la o tensiune la alta, sau cu invertoare de la c.c. la c.a.

Nerespectarea acestor precauţii ar putea provoca incendiu sau electrocutare.

Nu manipulaţi ştecărul când produsul se încarcă sau când folosiţi adaptorul la reţeaua electrică în timpul furtunilor cu descărcări electrice.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la electrocutare.

Praful de pe părțile metalice ale ștecărului sau din apropierea acestora trebuie îndepărtat cu o cârpă uscată.

Continuarea utilizării poate cauza incendiu.

Nu manipulaţi cu mâinile goale în locuri expuse la temperaturi foarte mari sau foarte scăzute.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri sau degerături.

 ATENŢIE

Nu lăsaţi obiectivul îndreptat spre soare sau alte surse puternice de lumină.

Lumina focalizată prin obiectiv ar putea provoca incendiu sau ar putea deteriora componentele interne ale produsului. Când fotografiaţi subiecte cu fundal iluminat, menţineţi soarele în afara cadrului. Lumina solară focalizată în aparatul foto atunci când soarele este în apropierea cadrului ar putea provoca incendiu.

Opriţi produsul când utilizarea acestuia este interzisă. Dezactivaţi funcţiile fără fir atunci când utilizarea echipamentelor fără fir este interzisă.

Emisiile de radiofrecvenţă ale acestui produs ar putea interfera cu echipamentele de la bordul aeronavelor sau din spitale sau din alte unităţi medicale.

Scoateţi acumulatorul şi deconectaţi adaptorul la reţeaua electrică dacă produsul nu va fi folosit o perioadă îndelungată.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca incendiu sau defectarea produsului.

Nu declanşaţi bliţul în contact cu sau în imediata apropiere a pielii sau a altor obiecte.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri sau incendiu.

Nu lăsaţi produsul perioade îndelungate în locuri în care va fi expus la temperaturi foarte mari, cum ar fi într-un automobil închis sau la lumina directă a soarelui.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca incendiu sau defectarea produsului.

Nu vă uitați direct la dispozitivul de iluminare asistenţă AF.

Nerespectarea acestei precauții poate avea efecte adverse asupra vederii.

Nu transportați aparate foto sau obiective cu trepiede sau cu accesorii similare atașate.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza vătămări sau defectarea produsului.

Nu atingeți cardurile de memorie atunci când pe monitor sau în vizor este afișată o avertizare de temperatură ridicată.

Cardurile de memorie se vor încinge, putând provoca arsuri sau scăparea și deteriorarea cardurilor când sunt scoase. Rețineți că și corpul aparatului foto și acumulatorii pot fi fierbinți.

Țineți produsul la o distanță cel puțin 5 cm de stimulatoarele cardiace și alte dispozitive medicale.

Dispozitivele medicale din imediata apropiere pot fi afectate de magnetul sau de magneții din produs.

 PERICOL (Acumulatori)

Nu manipulaţi necorespunzător acumulatorii.

Nerespectarea următoarelor precauţii ar putea duce la scurgeri din acumulatori sau la supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acestora:

  • Folosiţi numai acumulatori aprobaţi pentru utilizarea în acest produs.
  • Nu expuneţi acumulatorii la flacără deschisă sau la căldură în exces.
  • Nu dezasamblaţi.
  • Nu scurtcircuitaţi terminalele prin atingerea acestora de lănţişoare, agrafe de păr sau alte obiecte din metal.
  • Nu expuneţi acumulatorii sau produsele în care aceştia sunt introduşi la şocuri fizice puternice.
  • Nu călcați pe acumulatori, nu îi perforați cu unghiile și nu îi loviți cu ciocanul.

Încărcați numai după cum este indicat.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la scurgeri din acumulatori sau la supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acestora.

Dacă lichidul din acumulator intră în contact cu ochii, clătiţi cu multă apă curată şi solicitaţi imediat asistenţă medicală.

Acţionarea cu întârziere ar putea cauza vătămări ale ochilor.

Urmați instrucțiunile personalului companiei aeriene.

Acumulatorii lăsați nesupravegheați la altitudini mari într-un mediu nepresurizat se pot scurge, supraîncălzi, sparge sau pot lua foc.

 AVERTIZARE (Acumulatori)

A nu se lăsa acumulatorii la îndemâna copiilor.

În cazul în care un copil înghite un acumulator, solicitaţi imediat asistenţă medicală.

Nu lăsați acumulatorii la discreția animalelor de companie și a altor animale.

Acumulatorii ar putea să producă scurgeri, s-ar putea supraîncălzi sau sparge sau ar putea lua foc dacă sunt mușcați, mestecați sau deteriorați în alt fel de către animale.

Nu introduceţi acumulatorii în apă şi nu îi expuneţi la ploaie.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca incendiu sau defectarea produsului. Dacă produsul se udă, uscaţi-l imediat cu un prosop sau un obiect similar.

Încetaţi imediat folosirea în cazul în care observaţi orice modificări la acumulatori, cum ar fi decolorare sau deformare. Opriţi încărcarea acumulatorilor EN‑EL15c dacă aceştia nu se încarcă în perioada de timp specificată.

Nerespectarea acestor precauţii ar putea duce la scurgeri din acumulatori sau la supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acestora.

Atunci când acumulatorii nu mai sunt necesari, izolaţi terminalele cu bandă.

Este posibil să se producă supraîncălzire, fisurare sau incendiu în cazul în care obiecte metalice intră în contact cu terminalele.

Dacă lichidul din acumulator intră în contact cu pielea sau hainele unei persoane, clătiţi imediat zona afectată cu multă apă curată.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza iritarea pielii.