Ако е избрано [ ON ], ще се появи червена рамка около дисплея за снимане, докато се извършва видеозапис. Това помага за предотвратяване на пропуснати снимки, като ви предупреждава, когато записът е в ход.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео