Velg båndet for valgt SSID når du kobler til et trådløst nettverk i infrastrukturmodus. Velg [ 2,4 GHz/5 GHz ] for å koble til nettverk som opererer på begge båndene.

  • Når kameraet søker etter nettverk som er aktive i nærheten, vil det kun vise de som opererer på det eller de valgte båndene.

  • Båndet er oppført til venstre for nettverkets SSID.

  • Hvis du velger [ 2,4 GHz/5 GHz ] når du kobler til via trådløse rutere som opererer på begge båndene, vil listen inkludere SSID-ene i båndet eller båndene som er oppdaget av kameraet.