Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

f1: Prispôsobenie ponuky i

Tlačidlo G U A Ponuka vlastných nastavení

Vyberte položky uvedené v ponuke i zobrazenej po stlačení tlačidla i v režime fotografie.

Zobrazenie informácií o pamäťovej karte

Ak sú vložené dve pamäťové karty, zobrazí sa aktuálne vybratá zásuvka pre nové snímky a možnosti používané na zaznamenávanie snímok. Túto možnosť možno použiť na zobrazenie, ale nie na zmenu vybratej možnosti.

  • Možnosti používané na zaznamenávanie snímok, keď sú vložené dve pamäťové karty, je možné vybrať pomocou položky [ Role playing by card in Slot 2 ] v ponuke snímania fotografií.

Priblíženie na rozdelenej obrazovke

Ak je k ponuke i priradená možnosť [ Split-screen display zoom ], môžete vybrať položku [ Split-screen display zoom ] na súčasné priblíženie dvoch oblastí, ktoré sú zarovnané horizontálne, ale sú v rôznych častiach rámčeka (zoom rozdelenej obrazovky ). Umiestnenie oblastí je označené dvoma rámčekmi ( r ) v navigačnom okne v pravom dolnom rohu displeja.

  • Súčasné priblíženie dvoch široko oddelených, ale vodorovne zarovnaných oblastí rámu uľahčuje vyrovnávanie obrázkov budov alebo iných širokých objektov.
  • Na priblíženie a oddialenie použite tlačidlá X a W ( Q ).
  • Stlačením 4 alebo 2 rolujte zvolenou oblasťou doľava alebo doprava. Pomocou tlačidla J môžete prepínať medzi týmito dvoma oblasťami.
  • Stlačením 1 alebo 3 rolujete oboma oblasťami nahor alebo nadol súčasne.
  • Ak chcete zaostriť na objekt v strede vybranej oblasti, stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
  • Ak chcete ukončiť priblíženie rozdelenej obrazovky, stlačte tlačidlo i .