Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

d4: Možnosti zachytávania pred vydaním

Tlačidlo G U A Ponuka vlastných nastavení

Vyberte si dĺžku výbuchu zaznamenané od konca vyrovnávacej pamäte, keď je tlačidlo spúšte úplne stlačené, a maximálna dĺžka série zaznamenaná, keď je tlačidlo spúšte úplne stlačené vysokorýchlostné snímanie snímok + režim.

  1. Časť vyrovnávacej pamäte zaznamenaná na pamäťovú kartu pri uvoľnení ([ Pre-release burst ])
  2. Snímky nasnímané po vydaní ([ Séria po vydaní ])
  3. Kompletný vysokorýchlostný výbuch
Možnosť Popis
[ Séria pred vydaním ]

Ak je vybratá iná možnosť ako [ None ], fotoaparát uloží snímky do vyrovnávacej pamäte pri stlačení tlačidla spúšte do polovice, ale iba snímky pridané do vyrovnávacej pamäte v posledných n sekundách, kde n je hodnota vybratá pre [ Pre- release burst ], sa zaznamená na pamäťovú kartu, keď úplne stlačíte tlačidlo spúšte („Pre-Release Capture“).

  • Ak je interval medzi stlačením tlačidla spúšte do polovice a jeho úplným stlačením kratší ako zvolený čas, zaznamenajú sa iba snímky uložené vo vyrovnávacej pamäti pri stlačení tlačidla do polovice.
[ Záblesk po vydaní ] Vyberte maximálnu dĺžku času, počas ktorého bude fotoaparát pokračovať vo fotografovaní po úplnom stlačení tlačidla spúšte: [ 1 s ], [ 2 s ], [ 3 s ] alebo [ Max. ]. Snímanie môže pokračovať približne 4 s, keď [ Max. ] je vybratá.

Ikona Y sa zobrazí na obrazovke snímania, keď je pre [ Pre-release burst ] vybratá iná možnosť ako [ None ]. Keď je tlačidlo spúšte stlačené do polovice, v ikone sa zobrazí zelená bodka ( I ), ktorá ukazuje, že prebieha ukladanie do vyrovnávacej pamäte.

  • Ak tlačidlo spúšte stlačíte do polovice na viac ako 30 sekúnd, v ikone sa zobrazí C a snímanie pred spustením sa zruší. Pre-Release Capture je možné obnoviť zdvihnutím prsta z tlačidla spúšte a jeho opätovným stlačením do polovice.