Formatirajte memorijske kartice. Da započnete formatiranje, odaberite slot za memorijsku karticu i odaberite [ Da ]. Imajte na umu da formatiranje trajno briše sve slike i druge podatke na kartici. Prije formatiranja, obavezno napravite sigurnosne kopije prema potrebi.

Oprez: Tokom formatiranja

Nemojte isključivati kameru niti vaditi memorijske kartice dok se poruka [ Formatting memory card ] ne počisti sa ekrana.

Dugmad za formatiranje

Ako držite oba dugmeta za format ( O / Q i S / Q ) pritisnuta duže od dvije sekunde, prikazuje se dijalog u kojem se od vas traži da odaberete karticu za formatiranje.