Pogledajte trenutnu verziju firmvera fotoaparata. Ažuriranje firmvera se može izvršiti ako memorijska kartica sadrži novu verziju firmvera fotoaparata.

Ažuriranja firmvera

Ažuriranje se može izvršiti pomoću računara ili pametnog uređaja.

  • Računar : U Nikon centru za preuzimanje potražite nove verzije firmvera fotoaparata. Za više informacija pogledajte stranicu za preuzimanje firmvera.

  • Pametni uređaj : Ako je pametni uređaj uparen s kamerom pomoću aplikacije SnapBridge, aplikacija će vas automatski obavijestiti kada ažuriranja postanu dostupna, a zatim možete preuzeti ažuriranje na memorijsku karticu kamere putem pametnog uređaja. Za više informacija pogledajte pomoć na mreži za aplikaciju SnapBridge. SnapBridge možda neće prikazati obavještenje u isto vrijeme kada su ažuriranja dostupna na Nikon centru za preuzimanje.