Kada je odabrano [ ON ], kamera će sačuvati trenutnu poziciju fokusa kada se isključi i vratiti je prilikom sljedećeg uključivanja. Imajte na umu da ovo produžava vrijeme pokretanja kamere.

  • Imajte na umu da čak i kada je odabrano [ ON ], ako se temperatura, pozicija zuma ili drugi uslovi promene dok je kamera isključena, fokus se može nastaviti sa druge pozicije kada se kamera uključi.

  • Slično tome, imajte na umu da čak i kada je odabrano [ OFF ], fokus se može vratiti sa prethodno odabrane pozicije u zavisnosti od stanja kamere i objektiva.