• Podesite svjetlinu tražila. [ Osvetljenost tražila ] se može podesiti samo kada je tražilo aktivan ekran. Ne može se podesiti kada je monitor uključen ili kada je [ Samo monitor ] odabrano za režim monitora.

  • Više vrijednosti povećavaju pražnjenje baterije.

Opcija

Opis

[ Auto ]

Osvetljenost tražila se automatski podešava prema uslovima osvetljenja.

[ Priručnik ]

Pritisnite 1 ili 3 za ručno podešavanje svjetline. Odaberite veće vrijednosti za povećanu svjetlinu, niže vrijednosti za smanjenu svjetlinu.