Ako je odabrano [ Štit senzora se zatvara ], štit ispred senzora slike će se zatvoriti kada se fotoaparat isključi. Ovo sprečava nakupljanje prašine ili drugih stranih materija na senzoru slike prilikom zamene objektiva. Međutim, to također može povećati vrijeme pokretanja kamere.

Oprez: Štit senzora
  • Štit se može oštetiti ako ga dodirnete kada je zatvoren.

  • Prilikom zamjene objektiva sa zatvorenim štitnikom, obavezno umetnite sočivo okomito na nosač. Ako se umetnu pod uglom, leće bi mogle doći u kontakt sa štitom senzora i oštetiti štit ili senzor slike.