Mapiranje piksela provjerava i optimizira senzor slike kamere. Ako primijetite neočekivane svijetle mrlje koje se pojavljuju na slikama snimljenim kamerom, izvršite mapiranje piksela kako je opisano u nastavku.

  • Mapiranje piksela je dostupno samo kada je priključen objektiv za montažu Z ili opcionalni adapter za montiranje FTZ II/FTZ.

  • Da biste spriječili neočekivani gubitak napajanja, koristite potpuno napunjenu bateriju, isporučeni AC adapter za punjenje ili opcionalni AC adapter i konektor za napajanje.

  • Da biste započeli mapiranje piksela, izaberite [ Start ]. Dok je operacija u toku, prikazuje se poruka.

Oprez: Mapiranje piksela
  • Ne pokušavajte da koristite kameru dok je mapiranje piksela u toku. Nemojte isključivati kameru, uklanjati ili isključivati izvor napajanja.

  • Mapiranje piksela možda neće biti dostupno ako je unutrašnja temperatura kamere povišena.