Podesite podešavanja za glasovne beleške ( Glasovne beleške).

Kontrola glasovnih zapisa

Odaberite kako će se dugme b ponašati kada se koristi za snimanje glasovnih beleški.

Opcija

Opis

3

[ Pritisnite i držite ]

Dok se pritisne dugme b , mogu se snimiti glasovne beleške u trajanju do 60 sekundi.

4

[ Pritisnite za start/stop ]

Snimanje počinje kada se pritisne dugme b i završava se nakon otprilike 60 sekundi ili kada se kontrola pritisne drugi put.

Audio izlaz (reprodukcija)

Odaberite uređaj koji se koristi za reprodukciju glasovnih bilješki.

Opcija

Opis

5

[ Zvučnik/slušalice ]

Glasovne beleške se reprodukuju preko slušalica (ako su povezane) ili ugrađenog zvučnika kamere.

  • Pritisnite 1 ili 3 da odaberete jačinu zvuka između [ 1 ] i [ 15 ].

  • Pritisnite J da sačuvate promene i izađete.

7

[ HDMI ]

Glasovne beleške se emituju na HDMI terminal sa fiksnom jačinom zvuka.

6

[ Isključeno ]

Glasovne beleške se ne mogu reprodukovati čak ni korišćenjem dugmeta b . 2 ikone se prikazuju kada se fotografije za koje postoji bilješka gledaju na monitoru.