Zvuk zatvarača

Odaberite hoće li se fotoaparat oglasiti kada se okidač pusti. Odabirom [ OFF ] se onemogućava zvuk okidanja.

Bip uključen/isključen

Uključite ili isključite zvučni signal.

  • Ako je [ Uključeno ] odabrano za [ Bip on/off ], zvučni signali se oglašavaju kada:

    • samookidač odbrojava,

    • fotografisanje s intervalnim tajmerom, snimanje videozapisa s vremenskim intervalom ili kraj pomaka fokusa,

    • kamera fokusira u foto modu (imajte na umu da se ovo ne primjenjuje ako je AF-C odabran za način fokusa ili ako je [ Oslobodi ] odabrano za prilagođenu postavku a2 [ AF-S izbor prioriteta ]), ili

    • koriste se kontrole na dodir.

  • Odaberite [ Isključeno (samo kontrole dodirom) ] da biste onemogućili zvučni signal za kontrole dodirom dok ga omogućite za druge svrhe.

Volume

Podesite jačinu bipa i jačinu zvuka okidača.

Pitch

Odaberite visinu zvučnog signala između [ Visoko ] i [ Nisko ]. Visina zvuka zatvarača se ne može promijeniti.

Tihi način rada

Odabirom [ ON ] za [ Silent mode ] u meniju za podešavanje onemogućava se zvuk okidanja i zvučni signal.

Oprez: Zvukovi kamere

Zvukovi koji se preklapaju i/ili zvuci zatvarača mogu se reprodukovati kao jedan zvuk.