Odaberite [ ON ] da biste poništili opcije odabrane za [ Zvukovi kamere ] u meniju podešavanja i isključili elektronski okidač i zvučni signal tokom fotografisanja.

  • Odabirom [ ON ] takođe se potiskuju drugi zvukovi kamere. Međutim, to ne utišava kameru u potpunosti. Zvukovi kamere se i dalje mogu čuti, na primjer tokom autofokusa ili podešavanja otvora blende, u posljednjem slučaju najuočljivije na otvoru blende manjim (tj. pri f-brojevima većim) od f/5.6.

  • Brzina napredovanja kadrova može pasti u nekim okolnostima.

  • Smanjenje šuma pri dugoj ekspoziciji je onemogućeno.

  • Tihi način rada isključuje elektronski okidač i zvučni signal i prigušuje druge zvukove fotoaparata, ali ne oslobađa fotografe potrebe da poštuju privatnost i prava na sliku svojih subjekata.

Tajmer pripravnosti

Čak i kada je [ ON ] odabrano za [ Silent mode ], zvuk će se proizvoditi kada se tajmer u pripravnosti aktivira ili istekne. Da biste isključili tajmer u stanju pripravnosti, izaberite [ Bez ograničenja ] za prilagođenu postavku c3 [ Odgoda isključivanja ] > [ Tajmer pripravnosti ].