Asociere buton AE-L / AF-L

Alegeţi rolul jucat de butonul A (L).

Buton A (L)

Opţiune Descriere
B Blocare AE/AF Focalizarea şi expunerea se blochează în timp ce este apăsat butonul A (L).
C Numai blocare AE Expunerea se blochează în timp ce este apăsat butonul A (L).
E Blocare AE (Menţinere) Expunerea se blochează când butonul A (L) este apăsat şi rămâne blocată până când butonul este apăsat a doua oară sau temporizatorul standby se opreşte.
F Numai blocare AF Focalizarea se blochează în timp ce este apăsat butonul A (L).
A AF-ON Butonul A (L) iniţiază focalizarea automată.

Buton declanşare AE-L

Dacă este selectat Activat, expunerea se va bloca în timp ce butonul de declanşare este apăsat la jumătate.

Activare AF

Alegeţi dacă aparatul foto focalizează când butonul de declanşare este apăsat la jumătate.