Creaţi o copie tăiată a fotografiei selectate. Fotografia selectată este afişată cu tăierea selectată evidenţiată în galben; creaţi o copie tăiată conform descrierii din tabelul următor.

Pentru a Descriere
Reduce dimensiunea tăierii Apăsaţi butonul W (Q) pentru a reduce dimensiunea tăierii.
Mări dimensiunea tăierii Apăsaţi butonul X pentru a mări dimensiunea tăierii.
Modifica formatul imaginii tăiate Rotiţi selectorul de comandă pentru a alege formatul imaginii.
Deplasa tăierea Folosiţi selectorul multiplu pentru a poziţiona tăierea. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a deplasa rapid tăierea în poziţia dorită.
Crea copii Apăsaţi J pentru a salva tăierea curentă ca un fişier separat.

Dimensiune imagine

Dimensiunea copiei (care variază în funcţie de dimensiunea tăierii şi de formatul imaginii) apare în partea stângă sus din afişajul tăierii.

Vizualizarea copiilor tăiate

Este posibil ca zoom redare să nu fie disponibil când sunt afişate copii tăiate.

Consultaţi de asemena

„Tăierea fotografiilor” (0 Tăierea fotografiilor) pentru informaţii privind tăierea imaginilor în timpul zoom-ului redare.