Creaţi copii de mici dimensiuni ale fotografiilor selectate.

 1. Selectaţi Redimensionare.

  Pentru a redimensiona imaginile selectate, evidenţiaţi Redimensionare în meniul retuşare şi apăsaţi 2.

 2. Alegeţi o dimensiune.

  Evidenţiaţi Alegere dimensiune şi apăsaţi 2.

  Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.

 3. Selectaţi imagini.

  Evidenţiaţi Selectare imagine şi apăsaţi 2.

  Evidenţiaţi imagini folosind selectorul multiplu şi apăsaţi butonul W (Q) pentru a selecta sau anula selecţia (pentru a vizualiza imaginea evidenţiată în cadru întreg, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul X). Imaginile selectate sunt marcate cu o pictogramă 1. Apăsaţi J când selecţia este finalizată.

  Buton W (Q)

 4. Salvaţi copiile redimensionate.

  Va fi afişat un dialog de confirmare. Evidenţiaţi Da şi apăsaţi J pentru a salva copiile redimensionate.

Vizualizarea copiilor redimensionate

Este posibil ca zoom-ul redare să nu fie disponibil când sunt afişate copii redimensionate.