Crearea unei copii de contur a fotografiei pentru a o folosi ca bază pentru pictură. Apăsaţi J pentru a salva copia retuşată.

Înainte

După