Această opţiune este utilizată pentru a corecta efectul de „ochi roşii” cauzat de bliţ şi este disponibilă doar pentru fotografiile realizate cu folosirea bliţului. Fotografia selectată pentru corecţia ochilor roşii poate fi previzualizată în afişajul de editare. Verificaţi efectele corecţiei ochilor roşii şi apăsaţi J pentru a crea o copie. Reţineţi că este posibil ca nu întotdeauna corecţia ochilor roşii să producă rezultatele aşteptate şi, în împrejurări foarte rare, poate să fie aplicată la porţiuni ale imaginii care nu sunt afectate de ochii roşii; verificaţi cu grijă previzualizarea înainte de a continua.