Creaţi o copie care pare să fie o fotografie a unei diorame. Funcţionează cel mai bine cu fotografiile efectuate dintr-un punct de observaţie înalt. Zona care va fi focalizată în copie este indicată printr-un chenar galben.

Pentru a Descriere
Alege orientarea Apăsaţi W (Q) pentru a alege orientarea zonei pe care se va focaliza în copie.
Alege poziția Apăsaţi 1 sau 3 (orientare pe lat) sau 4 sau 2 (orientare pe înalt) pentru a poziționa chenarul care arată zona pe care se va focaliza în copie.

Zonă focalizată

Alege dimensiunea Apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege înălțimea (orientarea pe lat) sau 1 sau 3 pentru a alege lăţimea (orientarea pe înalt) zonei pe care se va focaliza în copie.
Crea copii Apăsaţi J pentru a crea copia.