Formatera minneskort. För att börja formatera, välj en minneskortplats och välj [ Ja ]. Observera att formatering raderar alla bilder och andra data på kortet permanent. Innan du formaterar, se till att göra säkerhetskopior efter behov.

Under formatering

Stäng inte av kameran och ta inte bort minneskort förrän meddelandet [ Formaterar minneskort. ] försvinner från displayen.

Tvåknappsformat
  • Tryck och håll ned O ( Q ) och S ( Q )-knapparna samtidigt i över två sekunder tills C börjar blinka i sökaren och den övre kontrollpanelen; du kan sedan trycka på de två knapparna ( O / Q och S / Q ) igen för att formatera minneskortet som visas av den blinkande indikatorn på den övre kontrollpanelen.

  • Om två minneskort är isatta visar den blinkande indikatorn det kort som valts för formatering. För att välja ett annat kort, vrid på huvudkommandoratten medan C -indikatorn blinkar.

  • Stäng inte av kameran och ta inte bort batteriet eller minneskortet under formatering.