Justera inställningar för röstmemon ( Röstmemon ).

Röstmemo

Välj om röstmemon ska spelas in manuellt eller automatiskt efter att ett fotografi har tagits.

Alternativ

Beskrivning

7

[ Av ]

Röstmemon kan inte spelas in i fotograferingsläge.

8

[ På (Auto och manuell) ]

Röstmemon spelas in automatiskt när fotograferingen avslutas.

  • Om du väljer [ På (Auto och manuell) ] visas en [ Auto ]-meny där du kan välja inspelningstid.

9

[ Endast manuellt]

Memon kan läggas till manuellt till det senaste fotografiet.

Överskrivning av röstmemo

Välj om röstkommentaren för det senaste fotografiet kan skrivas över i fotograferingsläget.

Alternativ

Beskrivning

[ Inaktivera ]

Röstmemon kan inte spelas in i fotograferingsläge om det redan finns ett för det senaste fotografiet.

[ Aktivera ]

Varje nytt röstmemo skriver över memot för det senaste fotografiet, om det finns något.

Röstmemokontroll

Välj hur Fn3 ( C )-knappen beter sig när den används för att spela in röstmemon.

Alternativ

Beskrivning

!

[ Tryck och håll ned ]

Röstmemon på upp till 60 sekunder kan spelas in medan Fn3 ( C )-knappen är nedtryckt.

$

[ Tryck för att starta/stoppa ]

Inspelningen börjar när Fn3 ( C )-knappen trycks ned och slutar efter cirka 60 sekunder eller när kontrollen trycks in en andra gång.

Ljudutgång

Välj den enhet som används för uppspelning av röstmemo.

Alternativ

Beskrivning

%

[ Högtalare/hörlurar ]

Röstmemon spelas upp via hörlurar (om anslutna) eller kamerans inbyggda högtalare.

  • Tryck på 1 eller 3 för att välja en volym mellan [ 1 ] och [ 15 ].

  • Tryck på J för att spara ändringarna och avsluta.

4

[ HDMI ]

Röstmemon matas ut till HDMI-uttaget med en fast volym.

5

[ Av ]

Röstmemon kan inte spelas ens med knappen Fn3 ( C ). b -ikoner visas när fotografier som det finns memo för visas på monitorn.