Pixelmapping kontrollerar och optimerar kamerans bildsensor. Om du upptäcker oväntade ljusa fläckar på bilder tagna med kameran, utför pixelmappning enligt beskrivningen nedan.

 • Använd ett fulladdat batteri för att förhindra oväntad strömavbrott.

 • Sätt på linsskyddet (främre locket) och stäng okularslutaren innan du utför pixelmappning.

 1. Välj [ Pixelmapping ] i inställningsmenyn.

  Slå på kameran, tryck på G -knappen och välj [ Pixelmapping ] i inställningsmenyn.

 2. Välj [ Start ].

  Pixelmappning startar. " 1 " visas på den övre kontrollpanelen medan operationen pågår.

 3. Stäng av kameran när pixelmappningen är klar.

Pixelmapping
 • Försök inte använda kameran medan pixelmappning pågår. Stäng inte av kameran eller ta inte bort eller koppla från strömkällan.

 • Pixelmappning kanske inte är tillgänglig om kamerans interna temperatur är förhöjd.