Smuts eller damm som kommer in i kameran när linser byts ut eller skyddslocket tas bort kan fästa vid lågpassfiltret som täcker bildsensorn och påverka dina fotografier. Alternativet "ren bildsensor" vibrerar sensorn för att ta bort damm.

Alternativ

Beskrivning

[ Städa nu ]

Utför bildsensorrengöring omedelbart.

[ Rengör vid start/avstängning ]

  • [ Rengör vid start ]: Bildsensorn rengörs automatiskt varje gång kameran slås på.

  • [ Rengör vid avstängning ]: Bildsensorn rengörs automatiskt under avstängning varje gång kameran stängs av.

  • [ Rengör vid start och avstängning ]: Bildsensorn rengörs automatiskt vid start och avstängning.

  • [ Rengöring av ]: Automatisk bildsensorrengöring av.