Välj vilken roll Fn- knappen spelar på valfria trådlösa fjärrkontroller utrustade med en Fn- knapp. Se Anpassad inställning f3 [ Anpassade kontroller ] för mer information.

Alternativ

A

[ AF-ON ]

F

[ Endast AF-lås ]

D

[ AE-lås (Återställ vid frigöring) ]

C

[ Endast AE-lås ]

B

[ AE/AF-lås ]

r

[ FV-lås ]

h

[ N Inaktivera/aktivera ]

q

[ Förhandsgranskning ]

4

[ + NEF (RAW) ]

a

[ Live view ] *

o

[ Återkalla fotograferingsfunktioner ]

[ Ingen ]

  • Utför samma funktion som kameran a knapp.