Pip på/av

Slå på eller av piphögtalaren.

 • Om [ ] väljs för [ Pip på/av ] hörs pip när:

  • självutlösaren räknar ner,

  • avtryckaren trycks ned en andra gång under spegelbildsfotografering,

  • intervall-timerfotografering, time-lapse-filminspelning eller fokusskifte slutar,

  • kameran fokuserar (observera att detta inte gäller om AF-C är valt för autofokusläge eller om [ Release ] är valt för anpassad inställning a2 [ AF-S prioritetsval ]), eller

  • tecken skrivs in med tangentbordet på skärmen.

 • Välj [ Av (endast pekkontroller) ] för att inaktivera pipsignalen för pekkontroller samtidigt som du aktiverar den för andra ändamål.

 • Observera att oavsett vilka inställningar som valts för [ Beep options ] hörs inget pip när kameran fokuserar under filminspelning, i släppläge Q eller om [ On ] är valt för [ Silent live view photography ].

Volym

Justera pipvolymen.

Tonhöjd

Välj tonhöjd för pipsignalen från [ Hög ] och [ Låg ].