Visa rullnings- och stigningsinformation baserad på information från kamerans lutningssensor.

  • Om kameran lutar varken åt vänster eller höger, blir rullreferenslinjen grön. Om kameran varken lutas framåt eller bakåt blir punkten ( I ) i mitten av displayen grön.

  • Varje division motsvarar 5°.

Kameranivå

Kamera lutad åt vänster eller höger

Kamera lutas framåt eller bakåt

Virtual Horizon Display

Observera att displayen kanske inte är korrekt när kameran lutas i skarp vinkel framåt eller bakåt. Kameran visar inte stignings- och rullningsindikatorer när den hålls i vinklar där lutningen inte kan mätas.