Ändra tidszoner och ställ in kameraklockan. Vi rekommenderar att kameraklockan justeras regelbundet.

Alternativ

Beskrivning

[ Tidszon ]

Välj en tidszon. [ Datum och tid ] ställs automatiskt in på tiden i den nya tidszonen.

[ Datum och tid ]

Ställ in kamerans klocka på tiden i den valda [ Tidszon ].

[ Datumformat ]

Välj i vilken ordning dag, månad och år ska visas.

[ Sommartid ]

Välj [ On ] för att aktivera sommartid, [ Off ] för att stänga av den. Om du väljer [ ] flyttas klockan automatiskt en timme framåt. Standardinställningen är [ Av ].

En blinkande B -ikon på den övre kontrollpanelen indikerar att klockan inte har ställts in.