Изберете стъпките, използвани за настройки на скоростта на затвора, диафрагмата, ISO чувствителността, клиновете и компенсацията на експозицията и светкавицата.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Снимане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Филм