Използвайте този елемент за фина настройка на стойността на експозицията, избрана от камерата; експозицията може да бъде фино настроена отделно за всеки метод на измерване. Експозицията може да се регулира нагоре за по-ярки експозиции или надолу за по-тъмни експозиции в диапазона от +1 до −1 EV на стъпки от 1/6 EV . По подразбиране е 0.

Фина настройка на експозицията
  • Независимо от избраната опция за потребителска настройка b5 [ Фина настройка на оптималната експозиция ], иконата за компенсация на експозицията ( E ) няма да се покаже. Единственият начин да определите колко експозиция е била променена е да видите количеството в менюто за фина настройка за потребителска настройка b5.

  • Избраните стойности не се влияят от нулиране с два бутона.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Снимане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Филм