Изберете [ Вкл. ], за да активирате моделиращата светкавица, излъчвана при натискане на бутона Pv , когато фотоапаратът се използва с допълнителна светкавица, която поддържа системата за креативно осветление Nikon .

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Снимане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Филм