Изберете [ On ], за да активирате излъчваната моделираща светкавица, ако се натисне бутона Pv, когато фотоапаратът се използва с допълнителна светкавица, която поддържа системата Nikon Creative Lighting.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/АЕ заключване

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм