Изберете реда, в който се правят снимките в програмата за брекетинг.

Опция

Описание

H

[ MTR > под > над ]

Първи се прави непроменен кадър, последван от кадър с най-ниска стойност, последван от кадър с най-висока стойност.

I

[ Под > MTR > над ]

Снимането протича в ред от най-ниската до най-високата стойност.

  • Персонализирана настройка e6 [ Последователност на кадъра ], няма ефект върху реда на заснетите кадри, когато [ ADL bracketing ] е избрано за [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] в менюто за снимане.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/АЕ заключване

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм