Изберете дали индикаторите за експозиция във визьора, контролния панел и информационния дисплей да се показват с отрицателни стойности отляво и положителни стойности вдясно или с положителни стойности отляво и отрицателни стойности отдясно.

Опция

Описание

V

Индикаторът се показва с положителни стойности отляво и отрицателни стойности вдясно.

W

Индикаторът се показва с отрицателни стойности отляво и положителни стойности вдясно.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/АЕ заключване

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм